Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Fairtrade city-kommuner bryter inte mot lagen

Det är direkt felaktigt att hävda att kommuner som ställer sociala krav i upphandlingar bryter mot lagen. Dessutom ökar stödet för att det ska ställas etiska och sociala krav vid offentliga upphandlingar, replikerar inköpare och företrädare för Fairtrade City.

Publicerad: 20 mars 2013, 13:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierUpphandlingsarbete

Precis som Birgitta Laurent och Malin Sahlén skriver i sin debattartikel i Dagens Samhälle den 19 mars finns det ett växande stöd och intresse för att ställa etiska och sociala krav i offentlig upphandling. I dagsläget arbetar ett femtiotal kommuner med etisk upphandling på olika sätt inom ramen för diplomeringen Fairtrade City.

Internationellt är närmare 1 200 kommuner Fairtrade City-diplomerade, däribland London, Paris och Bryssel.
Att som Laurent och Sahlén hävda att kommuner som ställer sociala krav i upphandling generellt bryter mot lagen är däremot direkt felaktigt. I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Det gäller därmed i både lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en skrivelse i första kapitlet om att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Detta gäller så länge EU:s grundläggande upphandlingsprinciper såsom likabehandling och icke-diskriminering följs. Därför ställer upphandlingsreglerna ”krav på förfarandet, men inte vilka preferenser de upphandlande myndigheterna ska ha eller vad de önskar upphandla och vilka kvalitetskrav de vill ställa” enligt Jan-Erik Falk, jurist inom offentlig upphandling. Fokus ligger alltså inte främst på om sociala krav kan ställas utan hur. En vägledning är exempelvis EU-kommissionens handledning för socialt ansvarsfull upphandling.

Fairtrade har också tagit fram en guide för hur detta kan gå till i praktiken. Utöver det finns nu även rättspraxis på området. I maj 2012 kom en dom från EU-domstolen (C-368/10) som bekräftar att upphandlande myndighet får efterfråga produkter producerade i enlighet med kriterierna för rättvis handel som inkluderar till exempel kostnadstäckande minimipris, påslag på världsmarknadspriset, förfinansiering och långsiktiga handelsrelationer.

Kommunerna har ett ansvar att förvalta våra skattepengar på ett ansvarsfullt sätt. I Sveriges politik för global utveckling (PGU) slår man fast att alla politikområden skall bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Sverige är dessutom bundet genom internationella konventioner och åtaganden att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter och att bidra till fattigdomsbekämpning. Detta bör givetvis återspeglas i offentlig upphandling. Detta lyftes också fram i slutbetänkandet i den nyligen presenterade Upphandlingsutredningen som slog fast att offentlig upphandling är ett effektivt styrmedel för att nå samhälleliga mål.

Laurent och Sahlén frågar sig var man kan överklaga upphandlingskrav. Svaret är att kommunmedborgare i enlighet med kommunallagen kan överklaga kommunens policybeslut att ta etiska hänsyn i offentlig upphandling. Så skedde till exempel när Linköping beslutade om att ansöka om Fairtrade City-diplomering. Länsrätten i Östergötlands Län (mål 4619-07) prövade frågan och konstaterade att beslutet var i enlighet med gällande lagstiftning samt att sociala krav får ställas i offentlig upphandling. Upphandlingsbeslut kan dessutom alltid överprövas av leverantörer enligt LOU.

Förutom att det finns ett ökat stöd hos såväl kommunpolitiker och medborgare för att ställa etiska och sociala krav i offentlig upphandling, så är det alltså i högsta grad juridiskt möjligt. Många kommuner gör detta lagenligt redan i dag. Vi välkomnar fortsatt diskussion om hur offentlig upphandling och etisk konsumtion kan utvecklas och bjuder gärna Laurent och Sahlén på en kopp Fairtrade-märkt kaffe för vidare samtal.

Helena Markstedt, generalsekreterare Fairtrade Sverige

Linda Ålrud, expert upphandlingsfrågor Fairtrade Sverige

Ingrid Borgh Söderberg, styrgruppen Fairtrade City Härnösand

Lari Pitkä-Kangas, ordförande styrgruppen Fairtrade City Malmö

Lars Bergwall, ordförande styrgruppen Fairtrade City Lund

Solveig Eriksson, styrgruppen Fairtrade City Hallsberg

Jan-Erik Falk, jurist och lärare hos Silf i offentlig upphandling

Maria Berglund, ordförande SKL Kommentus Inköpscentrals expertråd för uppföljandekontroller av etiska och sociala krav

Anders Albertsson, inköpssamordnare Hammarö kommun

Björn-Åke Bergström, upphandlingschef Eskilstuna kommun

Jerker Bäckström, upphandlingschef Karlstad kommun

Lars Nellbro, upphandlingschef Vänersborgs kommun

Östen Granberg, upphandlingschef Piteå kommun

Birgit Sievers, ordförande styrgruppen Fairtrade City Jönköping

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev