Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Facken har fel om EU-krav på kollektivavtal

Om två år kommer nya upphandlingsregler att gälla. Då ska Sverige i nationell lag ha omsatt de nya EU-regler som antogs av EU-parlamentet den 15 januari. Men till dess gäller oförändrat den svenska lagen om offentlig upphandling. Fackens påståenden om att det nu ska bli obligatoriskt att ha kollektivavtal för att kunna leverera till stat och landsting är felaktiga, skriver Olof Erixon på Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 20 januari 2014, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUUpphandlingskriterierKollektivavtal

Redan före Sveriges inträde i EU hade vi åtagit oss att tillämpa EU:s regler om offentlig upphandling. De har nu funnits i Sverige i 20 år. Nya regler antogs så sent som 2004, men knappt innan man hade hunnit börja vänja sig vid dem (de infördes i svensk lag 2007) så ville politiker över hela EU göra om systemet på nytt. De nuvarande reglerna är i allt väsentligt bra – de främjar en sund konkurrens och bidrar till att upprätthålla en någorlunda jämn spelplan för företagen. Nu kommer en ny uppsättning, som – när de börjar gälla – tyvärr gör livet svårare för företagen.

Det mest väsentliga i de nya upphandlingsreglerna, ur företagens synpunkt, är att myndigheterna i framtiden kan ställa mycket långtgående krav på leverantörerna att uppfylla villkor avseende till exempel miljö och hur komponenter eller råvaror framställts både hos dem själva och hos deras underleverantörer, oavsett var på jordklotet dessa finns. Det sistnämnda är förhållanden som ofta ligger helt utom de svenska företagens kontroll. Man kommer exempelvis att kunna ställa krav på hur produktionen är anordnad, och man kommer att kunna gå längre än vad lagstiftningen föreskriver, oavsett var varan eller tjänsten framställs. Detta lär i så fall särskilt drabba småföretag.

Vi får bara hoppas att myndigheterna vid sina framtida upphandlingar låter förnuftet råda, och inte ställer oproportionerliga krav. I näringslivets organisationer har vi spjärnat emot i det längsta, och under flera års tid påtalat vad konsekvenserna kan bli, men inga politiker, oavsett färg, har velat lyssna eller ta till sig av våra argument. Det nya regelverket innehåller förvisso också en den del saker som kan underlätta för små företag, men det är högst osäkert om detta uppväger nackdelarna. Vi hade hellre sett att de gamla reglerna fått fortsätta att gälla.

Många missuppfattningar sprids för närvarande och en sak förtjänar särskild uppmärksamhet. Det är påståendet från flera fackliga organisationer att de nya reglerna innebär att en leverantör måste vara ansluten till ett kollektivavtal, eller i vart fall tillämpa kollektivavtalets regler. Detta påstående att oriktigt. De nya reglerna föreskriver att medlemsstaterna på lämpligt sätt ska försäkra sig om att bland annat gällande kollektivavtal respekteras, vilket är problemfritt. De företag som omfattas av kollektivavtal har naturligtvis inget intresse av att bryta mot dem. Men detta innebär inte att företag som inte har kollektivavtal därmed skulle vara förpliktade att tillämpa dem – ett avtal gäller som bekant bara mellan parterna, och i Sverige har vi inte något system med så kallad allmängiltigförklaring av kollektivavtal. I sin iver att främja det man upplever som sitt intresse övertolkar därför diverse fackliga organisationer de nya reglerna.

Under alla omständigheter gäller den nuvarande lagen – och den tillåter inte krav på kollektivavtal för att man ska få vara med och bjuda på ett offentligt kontrakt. Vi får alltså hoppas att ivriga kommunalpolitiker med flera inte i ovist nit hoppar över skaklarna och försöker sig på olagliga krav, missledda av den fackliga körens förförande sirensång.

Olof Erixon, expert offentlig upphandling Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev