söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Få kommuner gör systematiska uppföljningar

Publicerad: 27 januari 2021, 10:45

Särskilt när det gäller städuppdrag är beställarna dåliga på att följa upp om kraven i upphandlingen följs. Foto: Janerik Henriksson/TT

Endast ett trettiotal kommuner gör systematiska uppföljningar av miljömässiga och sociala krav vid upphandlingar, visar en ansedd kommunrankning. Städbranschen tycks vara en extra eftersatt bransch, enligt en annan granskning.

Ämnen i artikeln:

Upphandlingsarbete

Aktuell Hållbarhet rankar årligen kommunerna utifrån en mängd kriterier – däribland hur bra de är på att följa upp sina upphandlingar.

I enkäter svarar cirka hälften av kommunerna att de gör få eller inga systematiska uppföljningar.

Enkätundersökningar är alltid svårtolkade, understryker Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på SKL Kommentus Inköpscentral som sluter många ramavtal åt kommunerna:

– Men situationen är utan tvekan allvarlig. När leverantörerna vänjer sig vid att kraven i avtalen inte följs upp finns stor risk att vissa inte följer dem.

Kommentus tjänst Hållbarhetskollen gör uppföljningar av kommunernas och regionernas avtalskrav, även i tillverkningsledet utomlands. Peter Nohrstedt själv har till exempel varit på kycklingslakteri i Thailand för att följa upp upphandlingar av livsmedel. Bristen på transparens i de långa leveranskedjorna är dock ett problem, menar han.

– Hur ska vi kunna kontrollera om tillverkning, komponenter och råvaror som används i våra upphandlade varor följer FN:s konvention om mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner om arbetares rättigheter?

Men hemmavid kan mer göras. Svenskt Näringslivs upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl, med ett förflutet på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), skräder inte orden:

– Bedrövligt! Bristfällig uppföljning gynnar oseriösa aktörer och tränger ut seriösa.

Hon får medhåll i Konkurrensverkets rapport från i fjol, ”Konkurrens och offentlig upphandling”, som konstaterar att ”ofullständig uppföljning av ställda villkor är ett konkurrensproblem”.

Serviceföretagens näringspolitiska expert Ari Kouvonen har lyft problemen i många år, i synnerhet inom städbranschen. För DS berättar han om enkätresultat för tjänstebranscherna som ännu inte publicerats:

– Endast 13 procent av företagen svarar att beställaren alltid följer upp kraven som ställts i upphandlingen.

Hur går det företag som försöker leva upp till alla krav som ställs?
– De har inte en chans! Deras anbud blir för dyra och väljs bort. Till sist vill de inte delta i upphandlingarna längre, säger Ari Kouvonen.

De upphandlingsexperter DS talat med ser trots allt en ljusning, på senare år har flera kommuner börjat skärpa sig. Borås tillhör den gruppen:

– Vi har gjort alldeles för få uppföljningar och de har inte varit systematiska, det måste vi erkänna, säger koncerninköpschefen Iqbal Musaji.

Nu bygger kommunen upp ett ambitiöst system för uppföljning tillsammans ett konsultföretag. Och man har anställt fler avtalscontrollers.

Varför detta omtänk?
– Vi vill bli en seriösare kund. Och då får vi också seriösa leverantörer.

Påhl Ruin

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev