måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Dialogbaserad upphandling släpper in fler aktörer

I Region Skåne skapar vi förutsättningar för idéburen sektor samt små- och medelstora företag genom att utveckla vårt upphandlingsarbete och föra dialog med leverantörerna, skriver regionrådet Amela Hodzic (S).

Publicerad: 16 september 2015, 13:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kvinnokooperativet Yallatrappan lämnade det vinnande anbudet på cateringtjänster.


Ämnen i artikeln:

Ideella sektornUpphandlingsarbeteSmåföretagande

Upphandling av varor och tjänster står för en stor del av de offentliga medlen. Genom att förbättra upphandlingen kan Region Skåne erbjuda bättre service och använda skattemedel mer effektivt samtidigt som samhällsutvecklingen påverkas positivt. Att underlätta för små och medelstora företag att konkurrera på lika villkor och att ta vara på den idéburna sektorn är en viktig del i det arbetet.

Små- och medelstora företag samt idéburen sektor upplever ofta att det är komplicerat och tar lång tid att lämna anbud vid offentlig upphandling. De saknar ofta också kapacitet att leverera den vara eller tjänst som efterfrågas eftersom kontrakten är allt för omfattande i relation till deras verksamhet.

Vi ser en stor kapacitet i små och medelstora företagens förmåga att driva fram nya innovativa lösningar som svarar mot samhällets utmaningar och stärker vår gemensamma välfärd. De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör en viktig del av samhällsutvecklingen.  Genom att skapa förutsättningar för små och medelstora företag samt idéburen att leverera till offentliga myndigheter genom upphandling skapas mervärde till välfärden.

De förutsättningarna skapar vi i Region Skåne genom att:

■ föra en dialog med leverantörerna inför upphandlingen
■ ta fram marknadsanalyser
■ dela upp vissa upphandlingar i mindre kontrakt 
■ skicka ut förfrågningsunderlag på extern remiss
■ arrangera seminarier om att göra affärer med Region Skåne 
■ hålla i muntliga anbudspresentationer

Detta arbetssätt ger oss möjligheten att få in synpunkter från näringslivet och de aktörer vi gör affärer med så att vi kan utveckla vårt arbete tillsammans. Region Skåne har flera exempel på upphandlingar där vi har delat upp kontraktet; upphandling av bröd, catering, fotvård och måltider för patienter.

Region Skåne har en unik överenskommelse om samverkan med den idéburna sektorn. En del i överenskommelsen handlar just om upphandling. Målet är att öka kunskapen avseende upphandlingsförfarande samt utveckla uppdragsformer som förbättrar möjligheterna för den idéburna sektorn att medverka till mångfald och alternativa utföranden av produkter och tjänster.

I Region Skåne finns två aktuella exempel på idéburen sektor i upphandling. Upphandlingen av cateringtjänster där Yallatrappan, ett kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö, lämnade det vinnande anbudet och upphandlingen av konferensförmedling där leverantören har fått i uppdrag att ta in idéburna organisationer som underleverantörer. På så sätt kan Region Skåne konferera i stiftsgårdar och idrottslokaler som står tomma vissa tider på dagarna.

En viktig del i arbetet med upphandling är att offentliga myndigheter låter leverantören använda sin kompetens för att lösa den offentliga sektorns behov. Genom att arbeta med dialogbaserad upphandling skapas förutsättningar för fler aktörer att delta i upphandling. Det främjar det lokala näringslivet, idéburen sektor och skapar sund konkurrens. Då får vi dessutom bättre anbud och bättre kvalité i vår verksamhet.

Amela Hodzic, (S) regionråd med ansvar för upphandling, region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev