Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Den offentliga affärens största utmaning

Publicerad: 24 oktober 2018, 10:42

Björn Jacobsson, upphandlingschef på Migrationsverket.

Sverige måste börja investera i upphandlings- och inköpsverksamheten för att inte den offentliga sektorn ska fortsätta köpa dyrt och arbeta ineffektivt. Det skriver Björn Jacobsson, upphandlingschef på Migrationsverket.


Ämnen i artikeln:

Migrationsverket

Sveriges offentliga verksamhet kämpar i dag med ett stort problem och detta är kopplat till hur man hanterar sina upphandlings- och inköpsorganisationer.  I största allmänhet och tråkigt nog är den stora merparten av dessa enbart en rent administrativ verksamhet, vilka nog mer måste betraktas och likställas med enkla och primitiva anskaffningsorganisationer.  Inköpsverksamheten sorterar långt nere i organisationen, oftast flera led under verksamhetens ledning. Denna i sin tur har många gånger inget större intresse och än mindre kunskap i upphandlingsverksamheten, utan betraktar den som en enkel liten stödverksamhet, vilken bara finns för att anskaffa in de produkter och tjänster som behövs för att driva kärnverksamheten. Upphandlings- och inköpsorganisationen är ofta en väldigt slimmad verksamhet med mycket få medarbetare, vilka får in uppdragen på löpande band, genomför dessa rent administrativt, för att sedan lämna över affären till verksamheten att göra sina beställningar. Därefter går upphandlingsenheten vidare med nästa upphandling.

Med dessa administrativa upplägg missar politikerna många möjligheter i hur de skulle kunna göra en bra affär, det vill säga en affär som tar väl vara på skattebetalarnas pengar.  Det finns ingen tid till att tänka eller arbeta strategiskt, inga möjligheter att arbeta med affären och leverantören på djupet under kontraktets löptid. Djupgående kompetens om produkten, tjänsten eller affären i sin helhet saknas och man kan aldrig bli betraktad som en professionell kund, vilket i sin tur leder till sannolikt dyra inköp. Förhandlingar och dialoger med leverantörer ges det sällan möjlighet till och i stället för att föra en dialog inför varje möjlig inbyggd förlängning av avtalen, så förenklar man med inbyggda indexhöjningar i avtalen, vilka möjliggör för leverantören att konstant höja sina priser under avtalets löptid. Detta i stället för att dela med sig till kunden av de effektiviseringsvinster man säkert uppnått som säljare, genom att ha fått ett flerårigt kontrakt, vilket inte sällan är brukligt i affärer inom den privata sektorn.

Allt detta sammantaget gör att Sveriges offentliga sektor i största allmänhet köper dyrt och arbetar tämligen ineffektivt. Detta genererar successivt en allvarlig hotbild mot den offentliga verksamheten, då man tvingas till ständigt återkommande skattehöjningar för att klara av finansieringen av de alltmer dyrare varor och tjänster som anskaffas. Detta sker då i ett land som redan lyckats bygga upp ett av världens högsta skattetryck på sitt samhälle. Man är inne i en ond spiral, som det i dag inte görs något år för att komma ur.

Denna trend måste vändas och detta måste ske omgående. De nödvändiga åtgärderna består mycket enkelt i att man måste på allvar börja investera i upphandlings- och inköpsverksamheten. Det handlar om både kvalitativ investering i form av att få in en ökad affärskompetens, såväl som kvantitativ sådan i form av mer personalresurser. Man måste möjliggöra att kunna eliminera alla dessa problem som existerar i dag. Tankesättet och inställningen i hur man betraktar sin upphandlings- och inköpsorganisation måste förändras. Det finns exempel redan där dessa förändringar genomförts och dessa visar på att varje investerad extra krona, ger en återbäring på minst 10 kronor i form av sänkta eller mer effektiva inköpskostnader för hela verksamheten. Viktigt är också att upphandlings- och Inköpsverksamheten får en mer framskjuten position i organisationen för att härmed skapa real kunskap kring ämnet bland de som leder själva kärnverksamheten. Med en insikt kring hur detta skulle kunna genomföras på bred front inom det offentliga Sverige, så skulle vi med säkerhet, inom en inte alltför avlägsen framtid börja kunna tala om skattesänkningar, i stället för som nu, leva med hotet om ständigt fortsatta skattehöjningar.

Björn Jacobsson, Upphandlingschef Migrationsverket

Ämnen i artikeln:

Migrationsverket

Dela artikeln:


Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev