Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Dags för det offentliga att våga pröva indisk IT

Kultur- och språkskillnader tros sätta käppar i hjulen. Rädslan för att outsourca IT-tjänster till Indien är stor inom offentlig sektor. Men oron är obefogad, hävdar konsulter inom området.

Publicerad: 7 maj 2014, 09:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

It

Offentlig sektor har fortfarande mycket att tjäna på outsourcing av IT-tjänster och planerar att outsourca mer. Frågan är när offentlig sektor ska anamma trenden att i större utsträckning se till de indiska leverantörerna?

Det finns stor besparingspotential att ta hem inom offentlig sektor genom att strukturerat överväga hur IT-försörjningen ska ske. Det belyser e-delegationen i en rapport från oktober 2013. Samtidigt visar en undersökning från Tieto att hela 78 % i offentlig sektor idag har outsourcat någon del av sin IT-verksamhet, att outsourcingen kommer att öka ytterligare och att fler kommuner och myndigheter överväger att gå samman i gemensamma IT-verksamheter. Detta är tydliga tecken på att offentlig sektor nu i allt större utsträckning ser outsourcing som ett alternativ.

I den privata sektorn har IT outsourcing de senaste åren kännetecknats av att de indiska leverantörerna vunnit allt mer mark. Den nordiska privata sektorn har mognat och blivit mycket mottaglig för de indiska leverantörerna som vunnit flera stora kontrakt, bland annat inom telekom och tillverkningsindustrin.  I en omfattande nordisk IT-outsourcingstudie  från i vår - som baserar sig på över 1000 kontrakt hos de 350 största köparna av IT outsourcingtjänster i Norden - är de tre högst rankade leverantörerna sett till kundnöjdhet från Indien.

De stora indiska företagen verkar ännu inte sett offentlig sektor som ett område att satsa på och frågan är om Sveriges myndigheter, kommuner och landsting är mogna för samarbete med dessa leverantörer. Precis som privat sektor behövde mogna och förändra sina attityder behöver offentlig sektor komma över eventuell rädsla och förutfattade meningar om indiska leverantörer och leverantörer med liknande leveransmodeller.

De grundläggande principerna för offentlig upphandling tillåter inte uteslutning av indiska leverantörer genom krav på icke-diskriminering och likabehandling. Dessa principer har i vissa fall kringgåtts genom specifika skallkrav som diskvalificerar indiska leverantörer och leverantörer med liknande leveransmodeller.

Så varför lyser då indiska leverantörer med sin frånvaro i offentlig sektor? En anledning kan vara rädslan för var data lagras och en ovilja att röra sig utanför Sverige och EU/EES-länderna. Finns inte krisberedskapskravet bör även offentlig verksamhets data kunna lagras utanför EU/EES, även om specialfall självklart kan existera.

Därutöver räds många kulturskillnader och språkskillnader samt de eventuellt negativa effekter som stora geografiska avstånd kan skapa i relationen mellan kund och leverantör.

2014 Nordic IT Outsourcing study visar dock att ovan beskrivna oro inom offentlig sektor är obefogad eftersom de indiska leverantörerna placerar sig i toppen. Dessutom har de indiska leverantörerna idag etablerat kontor i Sverige för att öka närheten till sina kunder.

Indiska leverantörer rankas i samma studie högt avseende deras förmåga att leverera affärsvärde till verksamheten. Affärsvärde skulle i offentlig sektor kunna översättas till medborgarnytta. En ökad medborgarnytta bör i allra högsta grad ligga i offentlig sektors intresse varför det är dags för offentlig sektor att mogna och förbereda sig på att släppa in de indiska leverantörerna och andra leverantörer med liknande leveransmodeller.

Jad Andersson, konsult inom sourcing på PA Consulting Group i Sverige

Carl Astvik, konsult med expertis inom sourcing på PA Consulting Group i Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

It

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev