måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

C: Närodlat lika viktigt som ekologiskt

Den ensidiga fokuseringen på ekologiskt vid upphandlingar är inte oproblematisk. Centerpartiet vill att varje offentlig upphandling ska behandlas objektivt och att de tydliga vinsterna med närodlade livsmedel tas med i upphandlingsarbetet.

Publicerad: 12 november 2015, 10:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Många landsting och regioner sätter i dag höga ekomatsmål, men ofta handlar det om importerade livsmedel.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierCenterpartietUpphandlingsarbeteEkologisk matJordbruk

Offentlig upphandling är ett oerhört viktigt verktyg för landsting och regioner att nå sina klimatmål. Allt från valet av arbetshandskar till livsmedel, att välja rätt vara eller tjänst - och till rätt pris, påverkar och det är därför viktigt att det som handlas upp klarar kraven med råge.

Under 2014 antogs tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling av EU:s ministerråd och trädde i kraft i Sverige i våras. Detta innebär att större miljökrav och sociala krav ska ställas i offentlig upphandling och att upphandlingar tydligare ska användas som det strategiska medel det är för att möta samhällsutmaningar.

Parallellt med detta så är det även också enklare för små- och medelstora företag och entreprenörer att kunna delta i upphandlingar. Just delade och mindre upphandlingar är också en fråga som Centerpartiet i Region Skåne länge drivit.

Vi vet att de bästa lösningarna inte nödvändigtvis kommer från de största aktörerna, och det är därför viktigt att öppna upp för fler intressenter. Detta blir särskilt tydligt när det kommer till livsmedelsupphandlingar. Här i Skåne har vi Sveriges mest livskraftiga jordbruks och-livsmedelssektor som består av både stora och små producenter. Vi har även en rik blandning av traditionellt och ekologiskt produktion.

Centerpartiet sätter alltid maximal kvalitet för varje skattekrona i fokus. Därför vill vi att den blandningen av traditionellt svenskt och ekologiskt jord-och lantbruk även avspeglas i Region Skånes egna upphandlingar - och att det närodlade utbudet lyfts ännu mer.

Många landsting och regioner sätter i dag höga ekomatsmål, men att kostnaden för detta är både hög och att matinköpen oftast handlar om importerade livsmedel är kanske mindre känt.

Ur ett miljöhänseende håller närodlade livsmedel en mycket hög nivå. Närodlat garanterar en produktion som följer svensk lagstiftning. Detta innebär att de lagar och regler som gäller för miljöskydd och kontrollerad arbetsmiljö har följts.

Vidare så kräver närodlade livsmedel endast hälften så stora jordbruksytor jämfört med ekologiska diton och knappt några transportsträckor. Ur ett Skåneperspektiv är det är en stark regional näringslivsgren och mycket betydelsefull för den skånska arbetsmarknaden.

Centerpartiet anser därför att den vad vi upplever ensidiga fokuseringen på ekologiska livsmedel vid upphandlingar, bara i Region Skåne ska 50 procent av livsmedelsbudgeten utgöras av ekologiska livsmedel 2016 inte är oproblematisk.

Precis som att storleken på en livsmedelsproducent inte behöver säga någonting om kvaliteten på produkterna så innebär inte eko-stämpeln att produkten håller tillräckligt hög nivå vad gäller miljöhänsyn.

Centerpartiet vill att varje offentlig upphandling ska behandlas objektivt och kvalitetsinriktat och att de tydliga vinsterna med närodlade livsmedel tas med i upphandlingsarbetet i Region Skåne såväl som i landets övriga landsting och regioner.

Birte Sandberg, gruppledare (C) Region Skåne, Tomellia

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev