Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Bekämpa barnarbete med rättvis upphandling

I dag torsdag har konsumentminister Per Bolund bjudit in till möte om regeringens ambition att göra Sverige till en Fair Trade Nation. Det är ett välkommet initiativ, och vi tror att Sverige kan gå längre. Vi kan bli en Fair Nation, som genom rättvisa upphandlingar och tydliga ställningstaganden kämpar mot barnarbete, minimilöner och usla arbetsförhållanden.

Publicerad: 8 oktober 2015, 06:54

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi hoppas att konsumentminister Per Bolund (MP) tar chansen att göra Sverige till en Fair Nation som aktivt jobbar för global utveckling.

Foto: Thommy Tengborg/TT


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierUpphandlingsarbeteEkonomi

Varje dag dör 6 300 personer i världen på sitt jobb. 560 miljoner anställda tjänar mindre än en dollar om dagen. Många av de varor vi köper i dag, många av de tjänster vi utnyttjar när vi reser och turistar, bygger på att människor utnyttjas på det här viset. Det kan vi inte acceptera, och det ska Sverige som land inte medverka till.

Konsumentminister Per Bolunds initiativ ligger helt i linje med Sveriges åtaganden enligt Agenda 2030. Genom att vidga begreppet från Fair Trade Nation till Fair Nation vill vi lägga fokus på en hållbar och rättvis utveckling.

Att vara en rättvis nation, eller Fair Nation, måste innebära att Sverige i all sin politik bidrar till en rättvis och hållbar global utveckling, vilket inkluderar en rättvis handel och att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras.

Vi ser fyra områden som särskilt behöver uppmärksammas:

Nystart. Alla politikområden ses nu över som en viktig del av regeringens nystart för Sveriges politik för global utveckling (PGU) där utvecklingspolitiska handlingsplaner utarbetas. Alla dessa områden bör därför omfattas av ett nytt Fair Nation-begrepp.
Upphandling. För att kalla sig en Fair Nation krävs det naturligtvis att Sverige handlar rättvist. Vi kan, genom att ställa upp hårda men rimliga krav på offentliga upphandlingar, se till att våra skattepengar går till företag som följer rättvisa och hållbara riktlinjer, som principer för rättvis handel, FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Redan i dag ger EU genom direktivet från januari 2014 sina medlemsstater möjlighet att ställa krav på de principer som ligger till grund för rättvis handel vid upphandlingar. Det innebär att Sverige utan hinder kan försäkra sig om att de varor som köps in av stat, kommun och landsting producerats med hänsyn till både mänskliga rättigheter och miljömässig hållbarhet.
Näringsliv. En Fair Nation innebär också att näringslivet värnar om rättvis handel, och därför bör näringslivet tidigt involveras i processen. Svenska företag borde i stället för lagstadgade minimilöner betala levnadslöner. Sverige måste bli ett föregångsland för företag som vill producera varor och tjänster med respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Konsumentmakt. I en Fair Nation ska det vara enkelt för alla att handla rättvist. Det ska vara tydligt för den som väljer mellan två varor vilken som tagits fram utan barnarbete, utan tvångsarbete, utan diskriminering, av arbetstagare som har rätt att vara med i en fackförening. Här måste Sverige se över hur vi kan göra konsumentmakten ännu enklare.

För att klara av de utmaningar som står framför oss uppmanar vi regeringen att också:

Fatta ett beslut om att bli en Fair Nation i bred politisk enighet. Ett riksdagsbeslut ger Fair Nation den legitimitet som krävs för att gå från fina ord till handling.
Inrätta ett nationellt råd för att utforma, följa upp och utveckla de kriterier som ska gälla för Sverige som Fair Nation. Vi som står bakom denna artikel har lång erfarenhet av utvecklingssamarbete med fokus på goda arbetsförhållanden och rättvis handel, och delar gärna med oss av vår kunskap.

Vi hoppas att Per Bolund tar chansen att göra Sverige till ett föregångsland, en Fair Nation som aktivt jobbar för en hållbar och global utveckling där rättvis handel med goda arbetsförhållanden är en självklarhet.

Ann Svensén, generalsekreterare Individuell Människohjälp

Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige

Anneli Rogeman, vd We Effect

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev