Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Bakåtsträvande förslag ger dyrare kollektivtrafik

I Kommunals rapport om busstrafiken läggs bakåtsträvande förslag fram som innebär försämring för både företag och anställda. Bland annat föreslås striktare regler för övertagande av personal vid upphandlingar i kollektivtrafiken – något som försvårar och näst intill omöjliggör upphandlingar som i sig innebär ökad effektivitet och mer kollektivtrafik för pengarna.

Publicerad: 4 november 2015, 13:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bussföraryrket är ett tryggt yrke med långa avtalstider om åtta till tio år, och där samtliga anställda omfattas av ett och samma kollektivavtal.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

ArbetsgivareKollektivtrafikUpphandlingskriterierKollektivavtal

REPLIK I artikeln ”Personal hamnar i kläm när kollektivtrafik upphandlas” i Dagens Samhälle skriver Kommunals utredare Oskar Taxén om personal som hamnar i kläm då kollektivtrafik upphandlas. Artikeln lutar sig mot den rapport Kommunal släppt i dagarna om den upphandlade busstrafiken.

Frågan om personalövertagande vid entreprenörsbyte har debatterats intensivt senaste året. Vi står fast vid vår hållning att en fri marknad med upphandlingar ska råda, och att det är arbetsmarknadens parter som förhandlar om vilka villkor som ska gälla. Att tvinga in nya lagar på arbetsmarknaden, alternativt att ställa krav som inte är förenliga med gällande rätt, riskerar den fria konkurrensen och kommer så småningom att leda till både sämre och dyrare kollektivtrafik.

Vi vill påminna om den partsgemensamma nämnd som instiftades vid de senaste kollektivavtalsförhandlingarna 2013, genom vilken vi tillsammans med Kommunal ska samla och sprider goda exempel på entreprenörsbyten och en slutrapport presenteras i samband med en partsgemensam avtalskonferens i december.

Oskar Taxén skriver vidare om att branschens attraktivitet påverkas av den påstådda otrygghet som präglar branschen och att kompetensförsörjningen därför får lida. Sveriges Bussföretag ställer sig inte bakom detta påstående då vi aktivt arbetar med kompetens- och rekryteringsfrågan i branschen utan att ha stött på upphandlingssituationen som ett skäl till att inte söka sig till bussbranschen.

Tvärtom vad som påstås är bussföraryrket är ett tryggt yrke med långa avtalstider om åtta till tio år. Samtliga anställda omfattas av ett och samma kollektivavtal, nämligen Bussbranschavtalet – ett kollektivavtal som förutom bra villkor innehåller så kallade tarifflöner som innebär att lönen ökar efter antal år i yrket. I regel får dessutom i stort sett all personal följa med till det nya bolaget.

Men företagen måste själva få bestämma över sin verksamhet, genom tvång löser man inga situationer.

I rapporten lyfter Kommunal dessutom fram det branschgemensamma arbetet om upphandlingar och avtal som sedan 2007 förs inom ramen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Att beställare och trafikföretag hittar modeller och rekommendationer för att förbättra affären och öka resandet med kollektivtrafik gagnar såväl resenärer som skattebetalare och medarbetare och är en viktig angelägenhet för offentliga beställare och företag.

Sveriges Bussföretag har i tidigare rapporter visat att gemensamma standards och rekommendationer också kan bryta de senaste årens ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Vår partsgemensamma nämnd, den svenska modellen och branschens eget arbete med standards är att föredra framför förslag på lagändringar och utökade krav i samband med upphandlingar, som endast får till effekt att konkurrensen minskar, kostnaderna ökar och jobben blir färre.

Ulrika Egervall, förhandlingschef och vice vd Sveriges Bussföretag

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev