Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Avtal kan öka antal fall till Kronofogden

Publicerad: 23 januari 2019, 10:00

SKI drar slutsatsen att ramavtalet riskerar att innebära incitament för både landstingen att lämna ärenden till inkassobolagen och för inkassobolagen att skicka ärenden till Kronofogden.

SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal om inkassotjänster riskerar att trigga leverantören att skicka ärenden till Kronofogden. Modellen ändras i nästa upphandling.


Antalet obetalda räkningar som skickas vidare till Kronofogden ökade markant första halvåret i fjol. Landstingen har mer än fördubblat sina krav och står för runt 28 procent av ökningen.

En bidragande faktor kan vara det ramavtal om inkassotjänster som SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har som fyra landsting/regioner avropar och där Intrum Sverige är rangordnad etta som leverantör.

Efter att ha uppmärksammats på problemet har SKI sett över instruktioner och vägledningar i ramavtalet. Signaler har bland annat kommit från Kronofogdemyndigheten och Västra Götlandsregionen som haft en kraftig ökning av ärenden.

Efter analys drar SKI slutsatsen att ramavtalet riskerar att innebära incitament för både landstingen att lämna ärenden till inkassobolagen och för inkassobolagen att skicka ärenden till Kronofogden.

– Vi kan se att antal ärenden ökar generellt, men det är svårt för oss att veta om det beror på vårt avtal. Men vi måste ta ansvar för möjligheten att det finns någon trigger i vårt avtal, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus.

Inför den kommande upphandlingen av inkassotjänster kommer därför SKI att ändra upplägget och föra dialog med involverade parter för att undvika risker för felaktiga incitament och bättre förstå vilka konsekvenser som skapas.

– Det finns andra sätt att reglera ersättningen till inkassobolagen och vi kan lägga upp affären på ett annat sätt, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Men de som avropar dagens avtal kan redan i dag se över sina riktlinjer för hur de hanterar sina ärenden.

– Vi kan inte ändra befintligt ramavtal, men regioner och kommuner som använder avtalet kan reglera vad och hur de vill att inkassobolaget ska skicka till Kronofogden. Detta har vi informerat våra kunder om och bekräftat med Intrum. Regioner och kommuner kan komma överens med Intrum om beloppsgränser och tidsgränser, säger Olof Molander, affärsområdeschef på SKI.

Vad i ramavtalet som kan ge incitament att gå vidare till Kronofogden är rätt tekniskt. Om ett ärende bara stannar hos inkasso får inkassobolaget 180 kronor i ersättning, men ska betala 253 kronor till landstinget. Går däremot ärendet vidare till Kronofogden får inkassobolaget mer ersättning i from av påminnelseavgifter med mera. Inkassobolaget kan även ha andra intäkter genom tilläggstjänster som avbetalningsplaner.

– Avtalets konstruktion har inte påverkat vår hantering av de här ärendena. Andelen ansökningar om betalningsförelägganden har i det här avtalet varit i linje med genomsnittet för andra jämförbara avtal, säger Fredrik Backman, vd för Intrum Sverige.

– Vi har inget ekonomiskt intresse att ansöka om betalningsföreläggande för personer som saknar betalningsförmåga, eftersom delar av den kostnad som Kronofogden tar ut vid en sådan ansökan bekostas av oss i de fall betalningsförmåga saknas..

Dalarna är en annan av regionerna som utnyttjar SKI:s avtal.

– Ärenden till Kronofogden är inget vi följer utan det överlåter vi till inkassobolaget. Enligt Intrums statistik hade 2 000 ärenden gått till Kronofogden av cirka 20 000. Det är ingen stor andel, säger Ewa Samuelsson, redovisningschef i Dalarna.

Dalarna har hittills inte sett något skäl till att säga upp avtalet.

– Men skulle det visa sig att SKI hittar några felaktiga incitament måste vi så klart fundera tillsammans med Intrum vad vi kan göra.

I en artikel i Dagens Samhälle för ett år sedan varnade Visma Collectors vd Michael Marchal för att SKI:s upphandling skett med stor prispress och riskerade att gå ut över patienterna.

– Inkassoavgiften som är 180 kronor räcker inte till eftersom landstingen ska ha 250 kronor tillbaka. Man måste då gå till Kronofogden för att över huvud taget få in intäkter. Man skuldsätter gäldenären helt i onödan, sade han då.

Hans Perkiö

Ramavtalet

Ramavtalet för Inkassotjänster 2014 gäller från 13 februari 2017 till 12 februari 2020 och har två leverantörer. Intrum Sverige är rangordnad etta och Svea Inkasso tvåa. 44 myndigheter avropar avtalet, varav fyra landsting. Avtalet omfattar åtgärder, som betalningsanmaning och kreditprövning, efterbevakning och övriga tjänster, bland annat delgivning.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev