måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Apotekstjänst redo utveckla dostjänsten

Omregleringen av dosmarknaden, som Apoteket AB tidigare hade monopol på, har lett till högre kvalitet och lägre kostnader. En del hade dock kunnat göras bättre och fortfarande måste marknaden utvecklas.

Publicerad: 11 augusti 2014, 07:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteLäkemedelApotekApotekstjänst

Dosförpackade läkemedel är en tjänst som används av nära 180 000  personer i Sverige i dag. Dostjänsten innebär att individens samtliga receptläkemedel finns på ett dosrecept som sedan maskinellt kan förpackas i påsar som innehåller de läkemedel som personen ska ta vid ett och samma tillfälle och samtidigt levereras andra läkemedel. Dostjänsten ges i dag främst till patienter via hemtjänst och i särskilda boenden.

Innan apoteksmarknaden omreglerades tillhandahölls tjänsten att dosdispensera läkemedel ensamt av Apoteket AB, som ägs av staten. I den samordnade upphandlingen som blev konsekvensen av konkurrensutsättningen delade vi, liksom våra konkurrenter och uppdragsgivare, en svår uppgift; att bygga upp en fungerande verksamhet från ingenting till en fullskalenivå och ta över leveransen av en tjänst som kunde ha varit bättre dokumenterad.

Om det är något som man bör ta med sig av att konkurrensutsätta en tidigare monopoldriven verksamhet är att det är komplicerat, oavsett om det handlar om tågtrafik, städtjänster eller busstrafik. I detta fall handlar det också om patientsäkerhet och då bli uppgiften än mer grannlaga.

Det minsta man kan begära i ett sådant läge är att det är tydligt vad man, som leverantör, förväntas leverera. Så var det inte. All information fanns hos den avlämnande leverantören som inte hade något incitament att ge mer än de tvingades till. När verksamheten sedan är i gång och det uppdagas att sortimentet är bra mycket större än vad vi uppfattade framgick av uppdraget och att försäljningen av andra produkter var 45 procent mindre – då blir det problem! Inte minst på grund av alla extra, manuella moment till följd av den betydligt större sortimentsbredden. Vi tog vårt ansvar för våra patienters bästa.

Det hade dock varit bra med en neutral motor i omregleringen för dos, så som det var i den övriga apoteksreformen, där Apoteket Omstrukturering AB hade den styrande och övervakande rollen.

Vi har, liksom våra konkurrenter, gjort misstag på denna resa - konstigt vore det annars. Samtidigt ser vi en leverenssäkerhet som i dag ligger stabilt och mycket högt - med största säkerhet betydligt högre än tidigare. Detta är något att bygga på för framtiden.

Det Sverige har lyckats med i omregleringen av dosdispenseringen är både att höja kvaliteten och att samtidigt sänka kostnaderna. Vi har ett mycket gott samarbete med alla berörda för att vidareutveckla och stärka patientsäkerheten. Det är därför bra att även IVO – Inspektionen för Vård och Omsorg - och Läkemedelsverket, sett att vår verksamhet uppvisar en mycket god patientsäkerhet.

För en kort tid sedan nådde vi en uppgörelse med en av våra uppdragsgivare som därmed har säkrat upp leveranser av högsta kvalitetet under en förlängning med ett år.

Vi är av den bestämda uppfattningen att omregleringen var bra men den bör utvecklas genom att;

1. upphandlingarna även fortsatt samordnas mellan landsting men utveckla möjligheten för vårdpersonal och patienter att bistå i utvecklingen

2. mäta mer av leveranssäkerhet och kvalitetet. Det mäts inte för mycket i dag - det mättes för lite under monopolet.

Apotekstjänst är väl rustade för en fortsatt utveckling av dostjänsten och dess kvalitet.

Patientsäkerhet är, och skall alltid vara, i fokus. Alla avvikelser tas på största allvar oavsett var i kedjan från förskrivning till patient som avvikelsen uppstått. Vårt ansvar är alltid mot patienterna och det är där fokus skall vara. Låt oss gemensamt utveckla dostjänsten i Sverige.

Jonas Friberg, vd Apotekstjänst AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev