Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

Ansvarsfulla upphandlingar ger hållbara transporter

Genom att ställa krav och tänka smart vid upphandling av transporter kan mycket göras för att minimera utsläppen. Offentlig sektor upphandlar för 625 miljarder kronor varje år och har stora möjligheter att använda sina inköp som ett kraftfullt verktyg för att nå klimatmålen.

Publicerad: 12 april 2016, 11:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Problemet med lastbilars utsläpp av växthusgaser omfattar inte bara fordonsteknik, drivmedel och antalet körda mil. Konsumtion och industri påverkar också utsläppen, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

TransporterMiljöHållbar offentlig upphandlingSociala krav vid upphandling

Inom åkerinäringen kan vi göra mycket för att effektivisera transporterna och minimera utsläppen. Lastbilar är en grundpelare i välfärden, och en förutsättning för det samhälle vi i dag lever i. Problemet med lastbilars utsläpp av växthusgaser omfattar inte bara fordonsteknik, drivmedel och antalet körda mil. Konsumtion och industri ligger bakom antalet godstransporter och påverkar därmed utsläppen.

Upphandlingsmyndigheten ska verka för en rättssäker, effektiv och hållbar offentlig upphandling till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Sveriges åkeriföretag verkar för hållbara transporter. Tillsammans med ansvarstagande upphandlare når vi både klimat- och trafiksäkerhetsmål.

Med initiativet Fair Transport verkar Sveriges Åkeriföretag för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Att köra trafiksäkert, miljösmart och med socialt ansvar är grunden Fair Transport står på, för en åkeribransch till nytta för samhällets och näringslivets utveckling.

Upphandlingsmyndigheten är en ny modern myndighet, vars uppdrag är att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling. Ett viktigt uppdrag är att utveckla den hållbara upphandlingen som kan bidra till att uppnå olika samhälleliga mål, som exempelvis miljömål och sociala mål. Även små och medelstora företag ska kunna delta i upphandlingar. Allt för att på bästa sätt utveckla hållbara, innovativa och effektiva offentliga affärer.

Här strålar organisationernas respektive arbete samman. Upphandlingar behöver användas strategiskt. De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 625 miljarder kronor varje år. Det motsvarar en femtedel av BNP. Tillsammans vill vi hjälpa inköpare och upphandlare att bidra till minskade utsläpp och säkrare transporter genom att höja kunskapen i sakfrågorna och om hur upphandling kan användas som ett kraftfullt verktyg för att nå den egna organisationens mål.

Genom dialog med marknaden om vilka lösningar som finns, tydliga mål i den egna organisationen och samarbete mellan beställare och upphandlare kan mer hållbara transporter köpas in.

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Ann-Christin Nykvist, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev