Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Upphandling

19 955 upphandlingar som kan lyfta klimatarbetet

De offentliga inköpen utgör nästan en femtedel av Sveriges BNP. Den stora omfattningen gör dem till ett strategiskt styrinstrument på miljöområdet. Ett instrument som med EU:s nya upphandlingsdirektiv kan användas betydligt mer effektivt än i dag, skriver tre företrädare för Klimatriksdag 2014.

Publicerad: 22 januari 2014, 12:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

EUKlimatUpphandlingskriterier

Återigen har mänskligheten slagit rekord. Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären nådde rekordnivåer 2012, enligt World Meteorological Organization. Utsläppen riskerar att orsaka katastrofala klimatförändringar om vi fortsätter som hittills, slår FN:s klimatpanel fast. Den globala medeltemperaturen kan öka med fem grader och haven stiga med en meter.

I Sverige riskerar en stor del av Skåne och andra kustområden att slukas av havet. Mer än 23 000 byggnader kan hamna i vattnet, enligt länsstyrelsen i Skåne. Andra delar av vårt land kommer att drabbas av fler översvämningar.

Antalet upphandlingar fortsätter att öka. Mellan 2009 och 2012 har de ökat med 17 procent, från 17 050 till 19 955, visar ny statistik från Konkurrensverket. Sveriges offentliga upphandlingar utgör en marknad värd 560-670 miljarder kronor per år, eller nästan en femtedel av Sveriges BNP. Omfattningen gör dem till strategiska redskap för kommuner, landsting och myndigheter att tackla klimatfrågan. EU slår i sin strategi Europa 2020 fast att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att stödja övergången till en resurssnål ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Därför är det positivt att EU-parlamentet i förra veckan röstade för ett nytt upphandlingsdirektiv.

Nu kommer det att bli lättare att ställa miljö- och sociala krav i den offentliga upphandlingen utan att köparen hamnar i en härva av överklaganden. Förutsättningar skapas för att upphandlingen kan bidra till att Sverige ”uppnår miljömålen och skapar incitament för tekniksprång och helt nya sätt att organisera både produktion och konsumtion”, som den statliga offentliga utredningen Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling formulerar det.

Vi utsätter framtida generationer för oerhörda risker. Enligt riksdagens generationsmål ska vi lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta. Därför bör varje upphandling, varje inköp och varje investering analyseras ur ett miljöperspektiv: Hur kan just detta behov lösas så att det samtidigt bidrar till att skapa en hållbar och resurssnål utveckling med minimala utsläpp av växthusgaser?

Bland annat denna fråga kommer att diskuteras på Klimatriksdag 2014 i Norrköping i juni, som är ett initiativ av ett stort antal folkrörelser, folkhögskolor och bildningsförbund. Vi bjuder in medborgare, kommuner och landsting att engagera sig i Klimatriksdag 2014, som syftar till att samla konkreta förslag, initiativ och engagemang för att påskynda Sveriges arbete för att avveckla de fossila bränslena. Vi uppmanar också riksdagen, landstings- och kommunfullmäktigen att ge inköpsansvariga tydliga riktlinjer om att miljökriterier ska ges större tyngd vid offentliga inköp, investeringar och upphandlingar.

Fotnot: Artikelförfattarna är engagerade i Klimatriksdag 2014

Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna

Pia Björstrand, talesperson Klimataktion

Jan Forsmark, samordnare Omställning Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev