Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skatt

Unga gynnas också av pensioner det går att leva på

MUF:s ordförande Benjamin Dousa försöker ställa grupper mot varandra och påstår att PRO diskriminerar unga genom att ställa krav på förbättringar för äldre personer. PRO ser inte någon motsättning mellan människor i olika åldrar eller att äldre ska slåss mot unga om resurser – att slåss för en pension det går att leva på kommer i hög grad att gynna dagens unga, skriver Christina Tallberg, ordförande PRO.

Publicerad: 22 februari 2018, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att påstå att kvinnor är gynnade för att de får en garantipension på högst 8076 kronor per månad är ganska verklighetsfrånvänt, skriver Christina Tallberg, ordförande PRO.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

SkatterPensionärerPensionLöner

REPLIK. Skillnaden i skatt på pension och lön är varken rimlig eller rättvis. När det nuvarande inkomstskattesystemet infördes var en av huvudprinciperna lika skatt vid lika inkomst. När det nuvarande pensionssystemet infördes var det den principen som var vägledande vid beskattning av inkomstpensionen men även för garantipensionen. Folkpensionen, garantipensionens föregångare, var skattefri.

Dessutom finansieras pensionerna med pensionsavgifter, som är en del av löneutrymmet. Pensionsavgifterna betalas på bruttolönen. Därför är det rimligt att skatten inte blir högre (eller lägre) när pengarna betalas ut som pensioner. Detsamma borde gälla för övriga ersättningar i socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen eftersom de finansieras med avgifter på lönen.

Vidare till frågan om pensionssystemet gynnar eller missgynnar kvinnor genom att de får garantipension. Självklart behövs ett grundskydd som garanterar alla en viss levnadsnivå. Men när hälften av de kvinnliga pensionärerna har garantipension trots att de flesta har ett helt yrkesliv bakom sig tyder det på att inkomstpensionssystemet inte är anpassat till den verklighet som kvinnor lever i.

Jämfört med män har kvinnor har i genomsnitt lägre löner, arbetar oftare deltid, har fler sjukskrivningsdagar, studerar längre, tar större ansvar för det obetalda hemarbetet med mera. Att då påstå att kvinnor är gynnade för att de får en garantipension på högst 8076 kronor per månad är ganska verklighetsfrånvänt. Räknar man med tjänstepensioner och privat pensionssparande är skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner 6 500 kronor per månad. PRO vill se ett pensionssystem som ger bra pensioner både för dagens och morgondagens pensionärer.

Det är inte heller så att äldre är gynnade på bostadsmarknaden och särskilt inte de som bor i äldre hyresrätter. Det äldre bostadsbestånden med rimliga hyror är ofta inte anpassade till äldres behov. Nyproducerade bostäder som är tillgängliga är alldeles för dyra. Att köpa bostad är omöjligt eftersom det är svårt att få ett bostadslån. Här ser vi att vi har samma intressen som unga, som också har svårt att konkurrera på bostadsmarknaden.

MUF:s ordförande Benjamin Dousa har dessutom helt missförstått vad en intresseorganisation som PRO har för uppgift – det är att tillvara ta medlemmarnas intressen. Eftersom vi är en pensionärsorganisation är det då frågor som rör äldre som vi försöker påverka. Det är särskilt viktigt eftersom de politiska partierna hittills varit ganska ointresserade av dessa frågor.

Men när över en fjärdedel av väljarkåren är över 65 finns det anledning för partierna att fundera hur de tycker att samhället ser ut för äldre människor.

PRO skulle aldrig ifrågasätta att MUF:s ordförande driver frågor för unga eller hävda att det är åldersdiskriminering att de som är äldre inte kan bli medlemmar i hans organisation. Vi samarbetar tvärtom gärna med människor i alla åldrar i frågor där vi har gemensamma intressen. Vi tror att ett samhälle som omfattar och bryr sig om alla grupper har goda chanser att vara ett välmående samhälle.

Christina Tallberg, ordförande PRO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev