Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skatt

Ta itu med vårdskatten i budgetarbetet, Alliansen!

I skrivande stund förbereder många partier sina budgetmotioner. Vi förväntar oss att Alliansens partier lever upp till den kritiska hållning de hade när vårdskatten föreslogs och avskaffar den, skriver Günther Mårder, vd, Företagarna.

Publicerad: 5 november 2018, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Budgetarbetet innebär en chans till upprättelse för partier som säger sig vilja värna småföretagens villkor och vända sjukvårdens utveckling.

Foto: Henrik Juhlin/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

SkatterSjukförsäkringFörebyggande insatserAlliansen

I maj röstade riksdagen igenom regeringens förslag om höjd skatt på sjukvårdsförsäkringar som arbetsgivaren betalar. Allianspartierna var då kritiska till skattehöjningen, men valde ändå att lägga ned sina röster i kammaren med hänvisning till budgetreglerna. Detta trots att experter vid riksdagens utskottskanslier menade att tolkningen av budgetreglerna inte alls behövde leda till den slutsatsen. Nu när partierna förbereder sina budgetmotioner förväntar vi oss att de tar itu med den så ogillade vårdskatten. Allt annat vore ett svek mot Sveriges företagare.

Det finns många skäl till varför den nya vårdskatten är både kontraproduktiv och skadlig. Sjukvårdsförsäkringarna kompletterar bland annat den offentligt finansierade vården med 245 000 specialistbesök och 18 000 operationer årligen. Bland Företagarnas medlemmar har över hälften tecknat en sjukvårdsförsäkring. Hälften av de anställda som erbjuds en försäkring är dessutom låg- och medelinkomsttagare. Med försämring av privata sjukvårdsförsäkringar kommer allt fler med vårdbehov få söka sig till den offentliga vården, som redan är tungt belastad av långa köer.

Samtidigt drabbas det förebyggande arbetet mycket hårt. En av de vanligaste tjänsterna som företag använder genom sina försäkringar, enligt en studie gjord av Kantar Sifo, är allmänna hälsokontroller. För arbetsgivare är dessa kontroller viktiga för att upptäcka tecken på ohälsa i ett tidigt skede och då kunna sätta in förebyggande insatser.

Det är särskilt viktigt på området som rör psykisk ohälsa. eftersom att 45 procent av alla pågående sjukfall registrerade av Försäkringskassan under första kvartalet 2018 rörde psykisk ohälsa, en markant uppgång jämfört med samma kvartal under 2010, då motsvarande andel var 28 procent.

Nyligen kom försäkringsbolaget Skandia med beräkningar som visar att kostnaden för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa uppgick till 28 miljarder kronor under 2017. Den miljard som regeringen beräknar få in på vårdskatten är småpengar sett till vilka samhälleliga kostnader som brister i det förebyggande hälsoarbetet kan innebära. Sjukvårdsförsäkringar underlättar just detta förebyggande arbete, men har nu kraftigt fördyrats och försvårats.

Försäkringarna är ingen ”lyx”, utan en helt nödvändig kostnad arbetsgivare har för hälsofrämjande arbete. Vårdskatten gör det dyrare att teckna sjukvårdsförsäkringar och drar på så sätt undan mattan för mindre arbetsgivare som värnar om som sina företag och medarbetares hälsa. Detta i ett läge där den tidigare regeringen också lagt ett allt större ansvar för rehabilitering på arbetsgivare när anställda blir sjuka.

Allt detta vet Allianspartiernas företrädare. Därför är det nu upp till bevis, och chans till upprättelse för de partier som säger sig vilja värna småföretagens villkor och vända sjukvårdens utveckling.

I skrivande stund förbereder flera partier sina budgetmotioner. Vi förväntar oss att Alliansens partier lever upp till den kritiska hållning de hade när vårdskatten föreslogs, och står kvar vid de uttalade ambitionerna att förbättra för Sveriges småföretagare. Vi uppmanar allianspartierna att stå upp för sin politik och avskaffa den skadliga vårdskatten nu när de har chansen redan i höst. Vårdskatten ska avskaffas – allt annat vore svek mot Sveriges företagare.

Günther Mårder, vd, Företagarna

Günther Mårder, vd, Företagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev