Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skatt

Regeringen gynnar rökare och sviker snusare

Tre dagar efter att regeringen tillträtt kom det första svikna löftet. Skatten på snus höjs betydligt mer än cigarettskatten. Det är ett misstag, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Men det finns fler saker som gör att skattehöjningen är feltänkt, skriver Svenska Snustillverkarföreningens nytillträdda generalsekreterare.

Publicerad: 8 oktober 2014, 09:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkatterFolkhälsoarbeteTobak

Det är alltid lika överraskande att se hur snabbt löften och principer kan kastas bort efter ett val. På fredagen lästes regeringsförklaringen upp av statsminister Stefan Löfven. På måndagen kom ett förslag från finansdepartementet om kraftigt höjd skatt på den svenska kvalitetsprodukten snus. Inget är visserligen lika bekvämt som att höja punktskatten på populära konsumentprodukter. Staten har sedan länge gjort sig beroende av de skatteintäkter som svenska folkets snusande möjliggör. Men det finns tre stora plumpar i detta förslag, så som det just nu är formulerat.

Den första är att skatten på det relativt ofarliga snuset höjs dubbelt så mycket som skatten på de hälsofarliga cigaretterna. Att från statens sida medvetet gå in för att gynna rökning relativt snusning är att sända fel signaler om vad som är farligt. Den svenska regeringen ska under de närmaste två åren implementera EU:s tobaksdirektiv. Att inför detta arbete höja skatterna asymmetriskt antyder att tidigare svenska regeringar under 20 års EU-medlemskap har haft fel i att beskriva snusets relativa ofarlighet, i jämförelse med cigaretter.

Den andra plumpen är att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet i våras – med rätta – motsatte sig dåvarande alliansregeringens förslag till skattehöjning, högre för snuset än för röktobak. Inte heller Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna hade då någon annan uppfattning, utan det var en samfälld opposition som i riksdagen stod enad i att en skattehöjning skulle vara likformig och lägre än den nu föreslagna. Regeringen tycks ha övergivit principen att produkters skadliga inverkan ska ha ett samband med hur hårt produkten beskattas.

Den tredje plumpen är att finansdepartementet inte gjort någon annan konsekvensanalys än att göra beräkningar på hur mycket mer staten möjligen kan få in i skatt. Den typen av beräkningar kan såklart duga i ett Excel-dokument, men säger väldigt lite om en mer komplex verklighet. Det finns ingen som helst konsekvensanalys från finansdepartementet av effekterna på människors liv och hälsa, och ingenting om hur människors beteende i övrigt kan tänkas påverkas när olika produkters relativa pris förändras.

Med tre så pass allvarliga problem från finansdepartementet och skatte- och tullavdelningen där, så är det befogat att ställa några frågor till den nytillträdda regeringen:

• Varför ska snusskatten höjas med dubbelt så mycket som skatten på cigaretter?

• Varför har S och MP plötsligt bytt politik och inte varit tydliga till väljarna före valet?

Förslaget kommer från finansdepartementet; på vilket sätt har Gabriel Wikström, som ansvarig minister för sjukvård och folkhälsa, varit delaktig i beslutet?

Till detta kommer att finansminister Magdalena Andersson varit otydlig i sin kommunikation. Sveriges Radio missade att snuset drabbas hårdare och rapporterade i stället som om det var en allmän höjning av tobaksskatten som föreslagits.

Det är fullt förståeligt om det råder lite förvirring i regeringskansliet för tillfället. Det är många poster som ska besättas och kompromisser som ska uppnås. Men inget av detta förklarar hur två partier som säger en och samma sak före valet, bara någon dag efter att de bildat regering plötsligt ändrar sig.

Än finns naturligtvis möjlighet att regeringspartierna förhandlar på politisk nivå och inser vilket misstag som i hastigheten råkats släppas igenom. På så sätt kan en skadlig snedvridning av beskattningen undvikas.

Patrik Strömer, generalsekreterare Svenska Snustillverkarföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev