Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skatt

Magdalena Andersson har handen i tomtens säck

Nu stundar julen och i samband med den tar riksdagen också beslut om statsbudget. Efter en lång tid av oansvarig politik är den rödgröna regeringen i akut behov av pengar så nu har man uppfunnit ett nytt sätt att beskatta tomtesäcken, nämligen en punktskatt på elektronik, under det missvisande namnet ”kemikalieskatt”.

Publicerad: 5 december 2016, 10:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är sällan man får läsa så här uppenbart usla lagförslag, menar SD om regeringens kemikalieskatt.

Foto: Victor Svedberg/Colourbox


Ämnen i artikeln:

SkatterArbeteMiljöMagdalena Andersson

En skatt på kemikalieområdet började utredas redan under den förra alliansregeringen och den rödgröna regeringen har nu landat i att införa en så kallad kemikalieskatt. Förslaget har utmynnat i en punktskatt på elektronik och vitvaror som baseras på varans vikt och tar således obefintlig hänsyn till de faktiska omständigheter som skulle kunna leda fram till en exponering av kemikalier.

I och med denna skatt så sticker Magdalena Andersson ner sin hand djupt i tomtens säck. Många av de vanligaste och mest populära julklapparna kommer nämligen att till nästa år bli betydligt dyrare och fördelningspolitiskt är det de mindre bemedlade som drabbas allra hårdast. Exempelvis kommer en liten TV till barnrummet för 1400 kronor framledes att istället kosta 1800 kronor, en stationär dator med separat bildskärm kommer att kosta 800 kronor mer och ett Xbox kommer blir 400 kronor dyrare. På samma sätt så kommer alla vitvaror att få ett motsvarande påslag.

Det är sällan man får läsa så här uppenbart usla lagförslag. Det går inte ens med stor kämpainsats frambringa några hållbara argument. Miljöskatter har ofta tveksam träffsäkerhet, men i just detta fall är den helt och hållet obefintlig. Det saknas i princip helt incitament att ändra beteende i form av att köpa andra, förment mer miljövänliga, produkter. Detta för att man får betala en stor del av skatten även om produkten inte skulle innehålla listade ämnen.

Vidare är det rätt naivt att tro att globala elektronikjättar som Samsung, Apple eller Sony skulle byta till sämre brandskyddsmedel bara för att tillfredsställa en obetydlig mikromarknad som Sverige. Olika experter och sakkunniga bedömer att skatten sannolikt inte kommer leda till minskad kemikalieanvändning överhuvudtaget, men om den ändå skulle skapa rörelser i användandet så skulle det mest sannolikt leda till mindre långlivad elektronik och således mer kemikalier i omlopp.

Remissinstanserna står på rad för att avstyrka förslaget och menar att det kommer att bli alltför kostsamt och innebära ökad administrativ börda för såväl företag som myndigheter. Även utredningens egen expert från Skatteverket har i tydliga ordalag avstyrkt förslaget som hon menar blir oproportionerligt komplicerat. Förslaget innebär vidare försämrade förutsättningar för en konkurrenskraftig industriell utveckling i Sverige. Branschen räds att 500-1300 jobb försvinner från industrin som direkt konsekvens av skatten.

Det värsta är kanske dock att skatten ensidigt gäller varor som säljs av företag i Sverige, vilket kraftigt kommer att påverka svensk detaljhandel och forcera ut affärer och arbetstillfällen till andra länder. Redan idag är det mycket enkelt att handla hemelektronik via internet och om i princip varje elektronikvara kostar 400 kronor mer i svenska butiker kommer många konsumenterna att växla över allt mer av sina inköp till internet-handel utanför Sverige. I den utsträckning detta sker så går Sverige miste om arbetsgivaravgift, inkomstskatt, moms och bolagsskatt vilket riskerar att vida överstiga de skatteintäkter Magdalena Andersson har tänkt sig att kemikalieskatten ska inbringa.

Sverigedemokraterna är starkt kritiska till förslaget och är, förvånande nog, det enda parti som motsatt oss införandet. Detta kommer göra Sverige fattigare och när regeringen till slut tvingas inse detta kommer det bli svårt att få tillbaka de jobb som raserats.

Josef Fransson, näringspolitisk talesperson (SD)

Mattias Bäckström Johansson, energipolitisk talesperson, gruppledare Näringsutskottet (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev