Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skatt

Kriminalisera tjänster vars syfte är skatteflykt

Politiker på nationell och internationell nivå måste inse att det krävs samarbete i stället för konkurrens och ett skarpt regelverk som kan sticka hål på skattesmitarindustrins varböld, skriver tre representanter för nätverket Tax Haven Free.

Publicerad: 20 april 2016, 03:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Panamadokumenten påminner oss om att skatteparadisen fortfarande fungerar som den globala ekonomins svarta hål, skriver tre debattörer för nätverket Tax Haven Free.


Ämnen i artikeln:

SkatterEkonomi

Panamadokumenten påminner oss om att skatteparadisen fortfarande fungerar som den globala ekonomins svarta hål. Och det har utvecklats en global skattesmitarindustri där banker och jurister aktivt bistår storbolag och förmögna personer. Skatteintäkterna har dessutom sjunkit ytterligare genom skattekonkurrens länderna emellan, ett så kallat race to the bottom.

En stigande frustration och uppgivenhet leder till att människor förlorar tron på att demokratin är till för dem. Varför ska jag betala skatt när inte de rikaste och ibland inte ens politikerna gör det?

När aktiva medborgare och politiker i Kalmar och Malmö för några år sedan ville utesluta företag med koppling till skatteparadis i den kommunala upphandlingen, satte Konkurrensverket stopp för det och hänvisade till gällande EU-direktiv. Vår slutsats blev då att när gällande lagar gynnar skattesmitare och missgynnar allmänhetens och samhällets bästa måste lagarna ändras. Det är demokratins uppgift.

De politiker som väljer att lyssna mer på medborgarna än på storbolagens lobbyister upptäcker att medborgarna har många konstruktiva förslag. 2003 presenterade Richard Murphy från Tax Justice Network ett förslag om land-för-land-rapportering, det vill säga att företag ska redovisa sin verksamhet för varje land de verkar i och därmed synliggöra om de betalt en rättvis skatt på rätt plats.

Sent omsider har EU anammat förslaget. Just nu förbereder EU-kommissionen ett beslut om att multinationella företag ska tvingas publicera land-för-land-rapportering. Det är utmärkt, men det är inte tillräckligt. EU-förslaget gäller endast företag som har en omsättning på över 7 miljarder kr.

Därför vill vi uppmana kommuner och landsting att i sin upphandling kräva land-för-land-rapportering av alla anbudsgivare som har verksamhet i fler länder, oavsett storleken på omsättningen. Det är fullt möjligt att utforma det som ett särskilt villkor för utförande av kontraktet.

Vi vill också uppmärksamma att enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv är det möjligt att reservera upphandlingar av vård och omsorg för aktörer som återinvesterar vinsten i verksamheten (så kallad non-profit). Inte nog med det. Enligt experter på EU-rätt ska solidariskt finansierade välfärdstjänster betraktas som ”icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse” och behöver därmed inte upphandlas enligt LOU. Ett annat sätt är såklart att återta verksamhet i egen regi.

Vinst i välfärden har visat sig vara intimt förknippad med skatteflykt. En aktuell rapport från Skatteverket visar att de privata välfärdsbolagen 2014 gjorde en vinst på sammanlagt 10 miljarder kr. Nära hälften gick till utdelning eller till koncernbidrag till bolag utanför välfärdssektorn. Rapporten visar också att flera koncerner trots vinsten betalar låg eller ingen bolagsskatt.

En stor majoritet av väljarna från samtliga politiska partier vill få ett slut på denna misshushållning av skattemedel – och det är politikernas demokratiska uppgift att fatta beslut i enlighet med medborgarnas önskemål.

Det finns mer att göra på lokal nivå. I Storbritannien samarbetar medborgare, lokalpolitiker och företag i initiativet Fair Tax Mark, det nya fairtrade skulle man kunna säga. I dag konkurreras seriösa skattebetalande företag ut av skattefifflare, eftersom de eliminerat ”kostnaden” skatt i sina kalkyler. Fair Tax Mark är ett försök att skapa en ny, rättvis logik.

Tax Haven Free är ett nätverk för lokalpolitiker och medborgare i hittills sju länder som verkar för att skattepengarna inte ska försvinna till skatteparadis. Nu gäller det att också politiker på nationell och internationell nivå inser att det krävs samarbete i stället för konkurrens för att få bukt med skatteflykten och att det krävs ett skarpt regelverk som kan sticka hål på skattesmitarindustrins varböld, så att vi äntligen kan upprätta en ny logik, ett hållbart samhällskontrakt.

Börja gärna med att upprätta offentliga ägarregister över vilka som är brevlådeföretagens verkliga ägare och kriminalisera tjänster vars syfte är skatteflykt. Rimligtvis ska även banker och jurister verka för allmänhetens och samhällets bästa.

Fotnot: Undertecknarna startade 2014 ett upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner, www.taxhavenfree.org.

Carina Nilsson, (S) kommunalråd Malmö

Bertil Dahl, (V) kommunalråd i Kalmar

Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SkatterEkonomi

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev