Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skatt

Förenkla reglerna för energideklarationer

Snart inleds EU-förhandlingarna om reviderade regler för systemet med energideklarationer. Det ger regeringen tillfälle att rätta till misstaget med dagens regler som kostat Sveriges villaägare och andra fastighetsägare miljarder kronor. Låt fastighetsägarna själva lämna uppgifterna till Boverket.

Publicerad: 16 juni 2016, 09:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är den enskilde fastighetsägaren som bäst känner sin fastighet, skriver en rad företrädare för fastighetsbranschen.


Ämnen i artikeln:

SkatterBostäderEnergipolitik

För cirka 10 år sedan trädde lagen om energideklarationer för byggnader i kraft. Alla enfamiljshus och större byggnader som säljs eller hyrs ut ska numera vara energideklarerade. Deklarationen ska göras av en certifierad energiexpert och innehålla förslag på kostnadseffektiva åtgärder för energibesparing om sådana finns. Syftet är dels att informera potentiella köpare om byggnadens energiprestanda, dels att fastighetsägarna ska vilja genomföra de föreslagna energibesparingsåtgärderna och därmed minska energianvändningen.

Kritiken mot energideklarationerna var omfattande från bland annat Fastighetsägarna, Bostadsrätterna och Villaägarna, som menade att systemet skulle kosta mycket utan att leda till minskad energianvändning. Den utvärdering som gjorts av Riksrevisionen gav oss tyvärr rätt.

Riksrevisionen konstaterade i sin granskning ”Energideklarationer - få råd för pengarna” (RiR 2009:6) att systemet med energideklarationer kostar svenska fastighetsägare, hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och villaägare över 700 miljoner kronor – om året. Sedan granskningen gjordes har regeringen skärpt regelverket ytterligare med krav på obligatoriskt platsbesök för den energiexpert som genomför energideklarationen, vilket bidragit till att ytterligare öka kostnaderna. Totalt handlar det i dag om miljardbelopp som svenska fastighetsägare tvingas betala till föga nytta.

Riksrevisionens granskning visade att i hälften av alla genomförda energideklarationer saknades förslag till kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Fastighetsägarna har alltså tvingats betala för en deklaration utan att ens få några råd om energibesparing. Trots upprepade propåer till regeringen och myndigheter om att utvärdera systemet och få en input till de förestående förhandlingarna, har energideklarationerna inte utvärderats efter skärpningen.

Det är den enskilde fastighetsägaren som bäst känner sin fastighet. Den uppfattning som en konsult kan bilda sig på någon eller några timmar kan inte jämföras med den ingående kunskap fastighetsägaren själv har om sin byggnad. Dessutom har ägaren kännedom om annat som spelar roll för beslut om åtgärder, till exempel kulturhistoriska aspekter, inomhuskomfort, ekonomi med mera.

Det är en utopi att tro att en utomstående energiexpert kan besitta alla den kunskap som krävs för att bedöma möjliga åtgärder ur såväl ett tekniskt som ett ekonomiskt perspektiv. I Boverkets egen utvärdering uppgav 80 procent av fastighetsägarna att de redan på förhand hade känt till energibesparingsåtgärder som – i förekommande fall - fanns listade i deklarationerna.

Nu när EU-direktivet om energieffektivisering omförhandlas finns en unik möjlighet för regeringen att bidra till verklig energibesparing inom bostads- och lokalsektorn genom att utvärdera och ändra det ineffektiva systemet med energideklarationer.

Vi föreslår ett förenklat system som minskar administration och kostnader samtidigt som det behåller fördelen med det nuvarande systemet, att energifrågorna kommer upp på bordet. Låt fastighetsägarna själva, eller tillsammans med energibolagen som har uppgifter om levererad energi till byggnaden, rapportera den faktiska energianvändningen för uppvärmning, kyla, ventilation och tappvarmvatten till Boverket.

Sedan kan alla fastighetsägare, såväl stora kommersiella aktörer som enskilda privatpersoner med småhus, själva välja hur de ska använda deklarationen. Exempelvis kan den användas som underlag när man anlitar en konsult för att utreda olika möjligheter till energibesparing. De pengar som i dag läggs på höga konsultarvoden och administration för att ta fram energideklarationen kan då istället användas till sådant som verkligen sänker energianvändningen, till exempel investeringar i energibesparingsåtgärder.

Vi är betrodda att lämna självdeklarationer när det gäller vår ekonomi och borde också vara betrodda att lämna självdeklaration när det gäller vår energi.

Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna

Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Maria Brogren, energi- och miljöchef Sveriges Byggindustrier

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev