Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skatt

En skattereform krävs för fler och bättre jobb

Nu höjs allt fler röster för behovet av en ny stor skattereform och TCO kommer självklart att spela en aktiv roll för att ta fram konkreta förslag för hur skattesystemet bör se ut. TCO är väldigt positiva till denna politiska islossning, skriver utredaren Karin Pilsäter.

Publicerad: 11 november 2015, 11:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En viktig utgångspunkt för TCO är att det måste löna sig att utbilda sig och ta ansvar.


Ämnen i artikeln:

SkatterArbete

Det har gått drygt 25 år sedan den senaste stora skattereformen genomfördes i Sverige. TCO spelade en viktig roll i arbetet, både som brobyggare mellan olika politiska partier och genom att komma med konkreta förslag på hur skattessystemet borde se ut.

Nu höjs allt fler röster för behovet av en ny stor skattereform och TCO kommer självklart att spela en aktiv roll även denna gång.

TCO-förbunden samlar tillsammans 1,3 miljoner välutbildade och professionella medlemmar i privat, offentlig och ideell sektor. Skattesystemet, inte minst inkomstskatterna, har stor betydelse för dem.

Viktiga delar i den senaste stora skattereformen var att inkomstskatterna utformades så att det lönar sig att utbilda sig och ta ansvar, centrala skattepolitiska frågor för TCO.

Alltför mycket av en löneförhöjning får inte gå i skatt när en sjuksköterska tar på sig en chefsbefattning eller när redovisningsekonomen tar studielån och tjänstledigt för att vidareutbilda sig och ta nästa steg i karriären.

Häromdagen skrev Jan Björklund och Erik Ullenhag (FP) på DN Debatt att Folkpartiet vill se en stor skattereform. Finansminister Magdalena Andersson öppnar i Dagens Industri för vidare samtal om skatterna. Vi i TCO är väldigt positiva till denna politiska islossning.

En viktig lärdom från den förra skattereformen – men även från andra större uppgörelser som pensionsuppgörelsen och den parlamentariska socialförsäkringsutredningen – är att det behövs en bred blocköverskridande samsyn om vilka problemen är och i det här fallet om grunderna för skattesystemet.

Vi har allt att tjäna på en bred parlamentarisk översyn och ett samarbete kring de framtida skattefrågorna.

Det nuvarande skattesystemet har blivit ett lapptäcke vars legitimitet och effektivitet minskar i takt med att ständiga förändringar och avsteg görs.

Samtidigt har många förutsättningar förändrats sedan den förra stora skattereformen; globaliseringen, digitaliseringen, EU-samarbetet och klimatförändringar är bara några stora samhällsutmaningar som ett modernt skattesystem behöver förhålla sig till. Att vrida klockan och reglerna tillbaka till förra århundradets skattereform är inget alternativ.

Målsättningen med en reform måste vara att Sverige ska ha ett modernt skattesystem som gynnar jobb och företagande. Samtidigt ska skatterna garantera att vår gemensamma välfärd har den kvalitet och tillgänglighet som medborgarna förväntar sig.

En viktig utgångspunkt är fortfarande att det måste löna sig att utbilda sig och ta ansvar. Därför behöver de högsta marginalskatterna återigen sänkas och färre betala den statliga inkomstskatten.

TCO tror inte att det är brytpunkten för statlig inkomstskatt som påverkar val av utbildning och yrke i unga år. Men det är viktigt att det lönar sig att kompetensutveckla sig eller ta mer ansvar på jobbet senare i livet.

Fler och bättre jobb är vår ledstjärna. Från skattepolitiken behövs då villkor som bättre uppmuntrar entreprenörskap, företag som växer, risktagande och innovation.

Det behövs en ny avvägning mellan skatt på arbete, som i dag utgör två tredjedelar av de totala skatteintäkterna, och beskattningen av kapital, företag, konsumtion och miljöpåverkan.

TCO är inne i en process där vi kartlägger utmaningar och samhällsproblem för skattepolitiken, och mejslar ut principer och förslag.

Det behövs en bredare samsyn om vilka problem som ska lösas och därmed också bredare samsyn om de skattepolitiska lösningarna. Inte minst för att ge bättre stabilitet över tid.

Vi vet att det är en lång process från tanke till riksdagsbeslut. TCO vill vara en konstruktiv aktör under den processen.

Karin Pilsäter, utredare TCO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SkatterArbete

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev