lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Svenskar är aningslösa om integriteten på nätet

Många svenskar har varit aningslösa som sovande barn. De har frikostigt delat med sig av sina personuppgifter, bland annat i sociala medier, utan att tänka på konsekvenserna. Uppvaknandet kan bli bryskt.

Publicerad: 18 augusti 2018, 03:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

IntegritetInternetEU

En ny Sifo-undersökning visar att mer än varannan svensk, 54 procent, känner sig otrygg med hur företag hanterar deras personuppgifter. Vi har ett eget ansvar för att stärka vår personliga integritet, men även företagen har mycket att vinna på att bidra till ett samhälle som värnar integriteten. 

Den pågående digitaliseringen förändrar hela vårt samhälle. Information har blivit mer tillgänglig och sociala mediers framväxt har förändrat förutsättningarna för människor att delta i samhällsdebatten. Digitaliseringen har även banat väg för nya spännande svenska teknikföretag. Samtidigt har myntet en baksida. Företag, organisationer och myndigheter samlar in stora mängder information om människor, vilket gjort det svårt för privatpersoner att ha kontroll över hur deras personuppgifter hanteras. 

Kantar Sifo har på uppdrag av svenska startupföretaget Private Identity Control genomfört en nationell opinionsundersökning för att ta reda på hur trygga svenskarna känner sig med hur deras personuppgifter hanteras. Undersökningen visar bland annat att: 

•    Varannan svensk, 54 procent, känner sig otrygg med hur företag hanterar deras personuppgifter. 

•    Otryggheten med hur de egna personuppgifterna hanteras är större bland äldre än ungdomar. Ungefär hälften av ungdomarna mellan 16–29 år känner sig otrygga medan 6 av 10 personer i åldrarna 50–64 känner sig otrygga. 

•    Hur trygg man är skiljer sig även mellan olika partisympatisörer. SD-väljare (64 procent) är generellt mer otrygga än S- och M-väljare. Hälften av de personer som sympatiserar med S och M (52 respektive 46 procent) känner sig otrygga med hur deras personuppgifter hanteras. 

Bristen på kontroll och det faktum att många svenskar känner sig otrygga med hur deras personuppgifter används visar att vi, såväl privatpersoner som företag och samhället i stort, har ett ansvar för att stärka den personliga integriteten och kontrollen över personuppgifterna. 

Alla bör använda möjligheterna som EU:s nya dataskyddsförordning GDPR ger för att ta kontrollen över dina personuppgifter. Lagen innebär bland annat att alla privatpersoner har rätt att få veta vilka personuppgifter som lagrats om dem, att redigera eller ta bort sin information samt att återta samtycke eller att helt bli glömd. Dataskyddsförordningen innebär en skärpt lagstiftning, vilket är välkommet. 

Svenska folket har nämligen fog för att vara oroliga över hanteringen av personuppgifter. Förra året lämnade den parlamentariska Integritetskommittén sitt slutbetänkande. Deras analys är att det blivit svårare att ha kontroll över hur ens personuppgifter samlas in och skickas vidare. Kommitténs slutsats är att samhället på ett flertal områden drabbats av försämringar av den personliga integriteten. 

Det vilar ett gemensamt ansvar på hela samhället att säkerställa att den personliga integriteten i digitaliseringens tidevarv inte urholkas ytterligare. GDPR innebär förbättringar, inte försämringar, för både privatpersoner och företag. När privatpersoner får bättre kontroll över hur deras personuppgifter hanteras kommer företagens kommunikation bli mer träffsäker. Alla seriösa aktörer är vinnare på ett samhälle som värnar och sätter den personliga integriteten högt. Företag skulle faktiskt kunna profilera sig på integritetsfrågan och gå längre än lagen kräver. I framtiden hoppas vi att få se integritetsredovisningar, motsvarande de hållbarhetsredovisningar som finns i dag, vilka mäter och presenterar hur det egna företaget tagit ansvar för att stärka den personliga integriteten.
 
Genom att ge människor
upplysningar och verktyg att ta kontroll över sina personuppgifter kan vi gemensamt ”reclaima” den personliga integriteten, och samtidigt fortsätta att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter för oss som privatpersoner, konsumenter och medborgare.

Peter Kaiser, vd Private Identity Control

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

IntegritetInternetEU

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev