onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Svenska innovationer kräver global politik

Sveriges storföretag lägger allt mer forskning och utveckling utomlands. Den trenden måste vändas. I dag presenteras forskningspropositionen, och förhoppningsvis har regeringen insett att konkurrensen om såväl etableringar som arbetskraft numera är global.

Publicerad: 28 november 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sveriges tio mest FoU-intensiva storföretag har sedan ett decennium ökat andelen FoU-investeringar utomlands.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

NäringslivsklimatAlmegaNäringslivet

Hur väl svenska företag och entreprenörer kommer att klara sig i den allt hårdare globala konkurrensen kommer till stor del att bero på vår innovationsförmåga. Regeringen kan inte skapa innovationer - men rätt politik kan skapa ett bra klimat för innovationer.

Sveriges tio mest FoU-intensiva storföretag har sedan ett decennium ökat andelen FoU-investeringar utomlands, medan andelen i Sverige minskat. Dessa företag står för ungefär 60 procent av företagens totala FoU-investeringar. Trenden måste brytas. En avgörande faktor är tillgång till kompetens, i eller utanför det egna företaget, men också den miljö som kompentensen finns tillgänglig i. De innovationsdrivande ekosystemen för samverkan kommer att vara avgörande för företagens investeringar och etableringar.  Nedan följer förslag på politik som skulle stödja dessa system av företag av olika storlek från flera branscher samt akademiska miljöer.

Öka fokus på kunskapsintensiva tjänsteföretag. Konsultföretag utför en stor del av den FoU som bedrivs i företag och offentlig sektor, men de deltar minimalt i offentligt finansierade FoI-projekt. Projekten anses formade i gamla slutna industriella strukturer med finansieringsmodeller där företagens bidrag, kostnader och tillgång till resultat inte hanteras optimalt. Nya former krävs, för konsulternas kompetens behövs i ekosystemen.

Utöka FoU-avdraget. Oroande är att små och medelstora företag stadigt minskar sin FoU-intensitet. Ett framgångsrikt sätt att bryta utvecklingen har visat sig vara reducerad arbetsgivaravgift för FoU-anställda. Teknik- och IT-konsulter är de som främst utnyttjat avdraget. Alltså nyckelföretag som idag inte attraheras i offentligt finansierade FoU-projekt, men som är motorer för FoU i andra företag och offentlig sektor. Sedan införandet 2014 har utnyttjandet av FoU-avdraget stadigt ökat. Genom att utöka avdragsmöjligheten kan väg banas för konsulternas deltagande i de ekosystemen.

Underlätta för arbetskraftsinvandring och expertskatt. Ett stort antal startups växer fram på den svenska scenen. De har ett skriande behov av att omgående kunna få tillgång till digital kompetens. Den svenska arbetsmarknaden dammsugs på talanger men det räcker inte, kompetensen söks ofta utanför EU. Ett flertal fall har nyligen uppmärksammats där Migrationsverket övertolkat reglerna för arbetskraftsinvandring. Följden har varit personliga missöden och en utbredd frustration bland dessa kreativa företag. Nu krävs fokus på att faktiskt underlätta för arbetskraftsinvandring.

Regeringen kan även underlätta för företagen att nå eftertraktad kompetens genom mer generösa villkor i expertskatten liknande de danska. Antalet år med sänkt skatt bör ökas till fem och villkoren bör gälla även för återvändande svenskar. Lönenivån för möjlig expertskatt bör också sänkas.

Frågan är om regeringen fullt ut förstår betydelsen av att konkurrensen om företagsetableringar och kompetent arbetskraft är global. Digitaliseringen kommer driva på ytterligare och attraktiva villkor kommer vara avgörande för hur väl Sverige hävdar sig. Almegas förhoppning är att regeringen visar insikt i den dagsaktuella forsknings- och innovationspropositionen, så att vi får en politik som utgår från det nya näringslivet.

Teresa Jonek, näringspolitisk expert, innovationspolicy, Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev