Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

S: ”Vi föreslår inte löntagarfonder”

I många andra länder, inte minst USA, finns en kultur av framgångsrika löntagarägda företag. I Sverige har vi hittills inte sett så mycket av detta. Demokratins räckvidd har alltför länge varit beskuren och det är hög tid att vi diskuterar hur vi kan utveckla den till nya områden, svarar Magnus Nilsson (S) Rebecca Weidmo Uvell.

Publicerad: 7 mars 2016, 11:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattören Rebecka Weidmo Uvell tycks väldigt provocerad av att S i Stockholm tagit fram en rapport om hur vi kan utöka demokratin på ekonomins område.


Ämnen i artikeln:

FöretagsklimatNäringslivsklimat

REPLIK. Borgerliga debattören Rebecka Weidmo Uvell tycks väldigt provocerad av att Socialdemokraterna i Stockholm tagit fram en rapport som lyfter frågan om hur vi kan utöka demokratin även på ekonomins område. Av detta skulle det kunna bli en intressant debatt.

Tyvärr tycks Uvell genuint ointresserad av en sådan utan ägnar i stället sin text åt att hitta på och argumentera mot ståndpunkter vi överhuvudtaget inte förfäktar. Vi föreslår alltså inte återinförda löntagarfonder.

Inte heller förordar vi någon annan form av företagsövertagande överhuvudtaget. Det vet Uvell, och varför hon ägnar så mycket kraft åt denna icke-fråga får hon väl själv svara på.

Själva är vi mer intresserade av att diskutera det vi faktiskt vill. I många andra länder, inte minst USA, finns en levande kultur av framgångsrika löntagarägda företag. I Sverige har vi hittills inte sett så mycket av detta. Det är synd.

Vår utgångspunkt är principiell. Om vi överlåter skötseln av stater och kommuner och andra oerhört komplicerade strukturer till demokratin, varför skulle inte samma sätt att arbeta kunna fungera även på ekonomins område?

Demokratins räckvidd har alltför länge varit beskuren och det är hög tid att vi diskuterar hur vi kan utveckla den till nya områden. Det handlar i botten om människosyn. Tror vi att människor är kapabla att tillsammans fatta kloka och rationella beslut och ta ett gemensamt ansvar?

Vårt svar på den frågan är ja. Det finns inte heller något som ställer detta mot andra ägandeformer som vi har i dag, tvärtom ser vi det som en möjlighet att öka konkurrensen och mångfalden i näringslivet genom att stimulera denna företagsform.

Uppenbarligen tycks dock detta provocera Uvell så mycket att hon tvingas hitta på för att misstänkliggöra våra förslag. Löntagarägda företag handlar om att en grupp löntagare bestämmer sig för att driva sitt företag tillsammans enligt principen om en anställd, en röst.

Inte helt olikt bostadsrätten där de boende går samman för att bestämma demokratiskt över sin fastighet.

På vilket sätt skulle detta vara ett orimligt sätt att driva företag? Det svarar aldrig Uvell på.

Den ensidiga uppdelningen mellan stat och marknad fångar inte hela vårt komplexa samhälle. Däremellan finns ett brett spektra av ideella organisationer, sociala företag och andra verksamheter. I det fältet tror vi att löntagarägda företag skulle kunna spela en viktig roll.

I Uvells värld är dock denna sektor fienden. Att människor kan ha andra drivkrafter än bara ren vinning blir ett hot mot den fria företagsamheten. Men fakta talar sitt tydliga språk och ökat inflytande för de anställda har visat sig ge både högre produktivitet och nöjdare anställda. Varför skulle då inte denna ägandeform vara värd att testa? Varför måste styrningen av ett företag vara frånkopplat från löntagarna?

Det blir en vulgär debatt. Det är synd, för det finns frågor som behöver diskuteras kring sådana här förslag. Det är utan tvekan så att vi och Uvell har olika uppfattning om hur man får ekonomin som helhet att fungera bäst.

Vi tror inte på en nyliberal idé där staten och samhället har som enda roll att dra sig tillbaka så mycket som möjligt. Tvärtom är vi övertygande om att en modern ekonomi mår bäst av ett aktivt samspel mellan stat, företag och civilsamhälle.

Men att som Uvell försöka skrämmas med stora socialist-spöket bara för att någon lyfter fram löntagarägda företag som en viktig utvecklingspotential visar mer på bristande självförtroende hos en pressad borgerlighet än något annat. Och det stärker oss i vår uppfattning att vi gjort rätt som vågat väcka denna fråga.

LÄS MER: Gör personaloptioner mer lönsamt i stället. 

Magnus Nilsson, sammankallande i rapportgruppen (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev