Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Regeringens vårdskatt hotar människors hälsa

Företagarna och våra medlemmar är mycket oroade över regeringens och Vänsterpartiets förslag att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar. I praktiken är det en skatt som drar undan mattan för mindre arbetsgivare genom att göra det dyrare att teckna sjukvårdsförsäkringar. Vårdskatten måste stoppas.

Publicerad: 5 april 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I de flesta småföretag är medarbetarna den största resursen.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FöretagsklimatSmåföretagande

Företag tar ett stort ansvar för sina medarbetares hälsa och lägger stora resurser på att tillgodose de krav politiker ställer på området. Om ohälsan i Sverige ska motas kan inte förebyggande insatser straffbeskattas.

Nu har regeringen föreslagit en vårdskatt som riskerar att slå mot företagens hälsofrämjande arbete. Allt fler svenskar ser sjukvården som en de viktigaste valfrågorna. Vården upplevs som ojämlik och präglas av långa avstånd, långa köer och långa väntetider. För att minska köerna och rikta sjukvårdens resurser dit där de behövs mest, krävs ett förebyggande arbete som fångar upp och motverkar ohälsa på tidigt stadium. En stor del av det förebyggande arbetet görs av arbetsgivare, och det förutsätter att arbetsgivare har de rätta verktygen.

Medarbetarna är i de flesta småföretag den viktigaste resursen. Därför tecknar ofta företagare en extra försäkring för sina anställda för att se till att de har ett gott skydd om de skulle behöva vård eller stöd.  Bland Företagarnas medlemmar har över hälften tecknat en sjukvårdsförsäkring. De ser inte försäkringen som en förmån eller ”lyx”, utan en nödvändig kostnad de som arbetsgivare har för hälsofrämjande arbete.

Sjukvårdsförsäkringar bidrar till att förebygga ohälsa bland medarbetare och därmed minskade sjukskrivningar vilket minskar trycket på den offentliga vården. Att företagare betalar för vård både via skattsedeln och genom en försäkring visar att denna försäkring behövs. Särskilt märkbart är det i de små företagen där försäkringen täcker upp om företagaren själv drabbas av sjukdom. I många fall är det ett måste för att säkra verksamhetens fortgång då kan enstaka medarbetares frånvaro kan ha kännbara konsekvenser. Att medarbetare snabbt får tillgång till rätt vård kan därför i förlängningen säkra företagets överlevnad.

Företagarna och våra medlemmar är därför mycket oroade över regeringens och Vänsterpartiets förslag att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar. I praktiken är det en skatt på vård som drar undan mattan för mindre arbetsgivare genom att göra det dyrare att teckna sjukvårdsförsäkringar. Den ekonomiska pålagan ska också ses i ljuset av att politiken fortsätter att lägga ett större rehabiliteringsansvar på arbetsgivare vid anställdas sjukdom.

Regeringen tror att företagen kommer att betala en högre lön till de anställda för att de ska kunna täcka kostnaderna för skatten. Det är en from förhoppning; en ny skatt leder på inget sätt till att företagens marginaler och utrymme för lönehöjningar ökar. Istället kommer fler anställda välja att avsäga sig försäkringen, vilket leder till längre köer i den offentliga vården vid sjukdom eller ohälsa. Det är obegripligt hur det skulle vara förenligt med en ambition om att minska ohälsotalen att beskatta hälsoinsatser.

Skatter påverkar människors beteende. Höjda skatter på vissa produkter minskar i regel konsumtionen, eftersom det blir dyrare. Sverige har exempelvis höga skatter på tobak och alkohol eftersom regeringen vill att medborgarna konsumerar mindre av dessa. Att regeringen därför vill gå fram med en ny skatt på vad de flesta bör vara överens om är något positivt – arbetsgivares ansvarstagande för medarbetares hälsa – framstår som kontraproduktivt. Om regeringen menar allvar med att vilja minska sjuktalen måste arbetsgivare ha rätt verktyg för att ta sitt arbetsgivaransvar. Vårdskatten måste stoppas.

Erik Ageberg, socialförsäkringsexpert, Företagarna

Patrick Krassén, skattepolitisk expert, Företagarna.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev