Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Kommuner – få ordning på livsmedelskontrollen!

Många kommuner klarar inte av sitt kontrolluppdrag och det råder personalbrist inom livsmedelsinspektörsyrket. Nu är det viktigt att kommunerna fullföljer regeringens ambitioner, skriver Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och Visita.

Publicerad: 28 februari 2018, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

NäringslivetLivsmedelKonkurrensTillsyn

Livsmedelskontrollerna, som genomförs av kommunerna, bör vara likvärdiga i hela landet. De bör också vara samordnade för att innebära en så liten störning som möjligt i den ordinarie verksamheten för företagen. I alla fall enligt den nationella livsmededelsstrategin som regeringen presenterade för snart ett år sedan och vars mål sju av åtta riksdagspartier enats om.

Sedan strategin presenterades har åtgärder för att få en likvärdig och bättre samordnad livsmedelskontroll kommit med i åtgärdspaket från regeringen och i motioner från oppositionspartier. Regeringen gav till exempel Statskontoret i uppdrag att se över hur livsmedelskontrollen bäst organiseras och Livsmedelsverket har utrett både avgiftssystemet och riskklassificeringsmodellen.

För oss – branschorganisationer som företräder handel, restauranger och producenter – var det välkommet att behovet av att utveckla livsmedelskontrollen så tydligt kom med i livsmedelsstrategin. Kontrollerna som kommunerna genomför i våra butiker, restauranger och företag är viktiga avstämningar i vårt kvalitetsarbete.

Att livsmedelskontrollerna ses över är helt nödvändigt. De offentliga kontrollerna har haft problem under en längre tid – många kommuner klarar inte av sitt kontrolluppdrag, det råder personalbrist inom livsmedelsinspektörsyrket och hur kontrollerna bedöms och följs upp varierar mellan kommunerna. Följderna har blivit snedvriden konkurrens mellan de verksamheter som kontrolleras samt att den offentliga livsmedelskontrollen skapat onödigt merarbete för näringslivet. I vissa fall har kontrollerna uteblivit, vilket är minst lika allvarligt.

Men vi nöjer oss inte med att regeringen i skrivningar visat ambitioner och tillsatt utredningar. Nu kräver vi konkret handling. Utredningarna är presenterade, men om livsmedelskontrollerna verkligen ska bli likvärdiga och störningarna för företagen ska minimeras, behövs det politiska beslut. Under ett valår är både regering och opposition mer beroende än vanligt av uppbackning från landets kommunpolitiker. Därför uppmanar vi nu alla kommunpolitiker att agera och stödja följande beslut:

Möjliggör efterhandsbetalning: Stöd Livsmedelsverkets nyligen presenterade förslag om att göra det obligatoriskt för kommunerna att debitera för livsmedelskontroller efter genomförd kontroll. Idag betalar företagen i förskott, något som gör det svårt för företagen att se en tydlig koppling till utförd kontroll.

Anamma förslaget om ökad samverkan mellan kommunerna: Statskontorets förslag från sommaren 2017 om att öka samverkan mellan kommunerna bör anammas av regeringen, oppositionspartierna och kommunerna. För oss branschorganisationer ter sig lagstyrd samverkan genom gemensamma kontrollorganisationer, som en effektiv metod, men vi välkomnar att Statskontoret ändock föreslår att samverkan ska skrivas in i livsmedelslagstiftningen.

En välfungerande och effektiv livsmedelskontroll är en viktig fråga för våra medlemsföretag och för deras över 300 000 anställda. Nu hoppas vi att landets kommunpolitiker, oavsett partitillhörighet, stöttar ansvarig minister Sven-Erik Bucht att genomföra åtgärderna enligt ovan.

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel

Anders Canemyr, tf vd Livsmedelsföretagen

Jonas Siljhammar, vd Visita

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev