Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

”Hyresgästföreningen beter sig som kvartalskapitalister”

Om Hyresgästföreningen verkligen vill förbättra situationen för hyresgästerna bör de sluta att, likt kvartalskapitalister, jaga kortsiktiga vinster med hjälp av ett veto och i stället bidra till långsiktighet på hyresmarknaden.

Publicerad: 5 december 2017, 12:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om Hyresgästföreningen vill bidra till en positiv utveckling för hyresrätten måste man släppa vetomakten, skriver Fastighetsägarna.

Foto: Oscar Magnusson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

MiljonprogrammetAllmännyttanHyresgästföreningenHyresrätter

REPLIK Att Anna Lönn Lundbäck och Bengt Svensson på Hyresgästföreningen västra Sverige (HGF) är kritiska till ”stegvis renovering av miljonprogramsområden” framgår tydligt av deras debattartikel i Dagens samhälle den 4 december. Deras lösning är lika enkel som deras kritik och tyvärr lika missriktad.

Debatten drogs igång när ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg meddelade att det ska sälja 289 hyreslägenheter. Att bolaget säljer för att kunna bygga nya hyresrätter spelar ingen roll. Problemet är att köparen är ett privat fastighetsbolag som tänker renovera fastigheterna. I kampanjer och videos med oroliga barn, skapar HGF en bild av en kommande katastrof.

Att lägenheterna behöver renoveras råder det ingen tvekan om. De är slitna eftersom underhåll, och modernisering, har eftersatts under lång tid. Frågan gäller alltså inte om, utan när, de ska renoveras. Däremot kan man diskutera hur lägenheterna ska renoveras. I det aktuella fallet ska de renoveras löpande, det vill säga när hyresgästen valt att lämna lägenheten för något annat boende. Ingen tvingas lämna sitt boende. Trots det är artikelförfattarna kritiska. Orsaken är att hyrorna förväntas höjas mer än vad de anser är skäligt.

Då glömmer de att hyreshöjningarnas storlek är en direkt följd av vårt hyressättningssystem, ett system som HGF säger sig värna. Detta system bygger på att hyran i en lägenhet baseras på ett antal bruksvärdefaktorer, som handlar om lägenhetens inneboende kvaliteter. Utöver det förhandlar HGF och fastighetsägare årligen om hur mycket hyran ska justeras med hänsyn till den samhällsekonomiska utvecklingen.

HGF har ett veto i de årliga förhandlingarna. Detta har utnyttjats för att hålla tillbaka en rimlig utveckling av hyran på ett sätt som ofta gör det svårt att klara av att underhålla och modernisera fastigheterna. Under de senaste åren har den allmänna hyresnivån till och med sänkts i reala termer. Följden av HGF:s agerande har blivit att fastighetsägare tvingas göra mycket omfattande renoveringar när slitaget har nått en kritisk nivå. Renoveringarna sker då i enlighet med bruksvärdesfaktorerna, eftersom det bara är sådana åtgärder som ger en hyreshöjning.

Att fastighetsägare agerar i enlighet med det system som HGF värnar, ogillar uppenbarligen artikelförfattarna. Det får de naturligtvis tycka. Men det är svårt att förstå hur deras lösning – att stärka inflytandet för hyresgäster vid renovering – kan göra något annat än att förvärra situationen.

Om HGF verkligen vill förbättra situationen för hyresgästerna bör de sluta att, likt kvartalskapitalister, jaga kortsiktiga vinster med hjälp av ett veto för att i stället bidra till långsiktighet på hyresmarknaden. Om den årliga hyresjusteringen gör det möjligt för hyresvärdar att underhålla och modernisera sina fastigheter, minskar behovet av omfattande renoveringar med påföljande stora hyreshöjningar.

Dessutom minskar risken för att nedslitna fastigheter ska bidra till utarmningen av utsatta bostadsområden. Det skulle också leda till en större variation av boendestandard och hyresnivåer och därmed minskad ekonomiska segregation. Av samma skäl bör vi uppmuntra att det byggs bostadsrätter och radhus i miljonprogrammen. Att folk med högre inkomster väljer att bo kvar leder till positiva cirklar för området med fler affärer, ett större tjänsteutbud och ökad trygghet.

I stället för att tvinga fram kortsiktiga förhandlingsvinster och förvärra en redan svår situation, bör HGF bidra till en positiv utveckling för hyresrätten, men det kräver att HGF släpper vetomakten. Det borde vara ett självklart beslut.

Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm

Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev