Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Därför JK-anmäler vi handläggningen av vapenlicenser

Jakt- och vapenbutiken Torsbo Handels har i dag fredag lämnat in en begäran till Justitiekanslern (JK) om ersättning för de ekonomiska förluster som de långa handläggningstiderna för vapenlicensärenden orsakat företaget. Handläggningstiderna är trots upprepad JO-kritik på sina håll många gånger längre än maximalt tillåtna 30 dagar.

Publicerad: 19 december 2014, 09:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi vill sända signalen att de långa handläggningstiderna inte är okej.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FörvaltningFörvaltningFörvaltning

Under en rad år har polismyndigheterna tagit avsevärt längre tid på sig att handlägga ansökningar om vapenlicenser än de 30 dagar lagen tillåter. Västra Götaland har under flera år utmärkt sig som sämst i klassen med handläggningstider som i vissa fall överstigit ett år. Även på andra håll i Sverige kan den som söker vapenlicens räkna med att vänta i många månader på att ansökan skall handläggas, i Skåne behandlades nu de ansökningar som kom in i augusti.

Sverige ställer i ett internationellt perspektiv exceptionella krav för att bevilja vapenlicenser och vapenhandeln är strikt reglerad. Samtidigt är jakt och skytte vanligt i breda folklager. Företagen är därför beroende av att myndigheterna sköter sina uppgifter. I det senaste yttrandet från JO där hanteringen klandras, konstateras att vapenlagstiftningen och tillståndsgivningen har stor samhällelig betydelse. ”Kravet på tillstånd för att bl.a. inneha och handla med vapen innebär att det ur flera aspekter är viktigt att ärendena handläggs snabbt och effektivt.” Liksom att ”[den] ekonomiska betydelsen för dem som handlar med vapen kan också bli stor” (JO dnr 5529-2013).

För branschen är detta en ödesfråga. Fungerar inte licenshanteringen kommer vi vapen- och jakthandlare inte att överleva på sikt. På kortare sikt kommer det leda till färre företag och färre arbetstillfällen, främst på landsbygden. Redan i dag ser vi hur branschen krymper och företag slår igen.

Ansvaret för licenshanteringen är polismyndigheternas. Handläggningen fungerar på vissa håll i landet men inte på andra. Generellt kan sägas att handläggningstiderna är inom det tillåtnas gräns, dvs. under 30 dagar, vid de polismyndigheter där man inte ställer andra krav på sökande än de som återfinns i lag eller förordning medan handläggningstiderna är oacceptabla hos de polismyndigheter som ställt andra krav utöver dessa. Det kan röra sig om krav för idrottskyttar att lämna in tävlingsresultat eller jägare som måste redovisa vilket djur som skall jagas. I den utredning som JO gjorde tidigare i år framkommer även att polismyndigheterna ibland helt vägrat behandla vissa typer av licensansökningar.

Förvaltningsdomstolarna har vid flera tillfällen påtalat att polismyndigheterna måste ha lagstöd för sina beslut. JO konstaterar även att myndigheten är skyldig att uppfylla förvaltningslagens krav på skyndsamhet oavsett anledning.

Handläggningstiden påverkar oss vapenhandlare genom att kunderna inte kan hämta ut (och betala för) vapnen innan licens har beviljats. Vi handlare måste dock betala leverantörerna för vapnen oavsett om vi dessförinnan fått betalt av kunden eller ej. Det innebär att vi behöver finansiera kapitalkostnaden för de försålda men icke betalda vapnen under handläggningstiden. Med de utdragna handläggningstider som det är frågan om för Polismyndigheten i Västra Götaland blir dessa belopp snabbt betydande.

Det krav på ersättning vi på Torsbo Handels lämnat till JK rör endast denna direkta ekonomiska skada företaget orsakats genom att kunderna inte kan hämta ut (och betala för) vapnen innan licens har beviljats. Vi har därutöver drabbats av indirekta förluster som uppstått som en följd av att kunder när de fått reda på att de inte kan räkna med att få licens på jaktvapnet till att jakten börjar avstått från köpet. Dessa mer svårkvantifierade skador har vi nu i inte sökt ersättning för. Det betyder inte att de är negligerbara.

Bristerna i licenshanteringen skadar inte bara branschen utan även jakt- och skytterörelsen. Nyblivna jägare som tagit jägarexamen och som när de ska köpa sitt första jaktvapen får reda på att de, trots att de uppfyller lagens alla krav, kanske kan få licens först till nästa års älgjakt kommer kanske inte ens att börja jaga. Skyttar som inte inom rimlig tid kan få licens kommer inte att kunna att träna och tävla.

Vi hoppas med vårt krav till JK både på att få ersättning för de skador som polismyndigheten i Västra Götaland orsakat företaget och sända en signal att det inte är acceptabelt att myndigheterna under lång tid inte utför de arbetsuppgifter som de är ålagda av lagstiftaren.

Det borde vara en självklarhet att myndigheter följer lagens krav på skyndsamhet och lika självklart att det är myndigheten och inte vi företagare som får bära kostnaderna om inte lagen följs.

Anders Toreson, vd Torsbo Handels AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev