Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Dags att agera för ett tryggare företagsklimat

Om företagare, som skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande stadsmiljö, inte kan bedriva verksamhet på just de platser där de behövs mest kan tryggheten försämras och integrationen bli lidande med ett förvärrat utanförskap som följd. Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm måste ta till sig detta och agera.

Publicerad: 24 maj 2016, 07:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jag vill att indikatorer på trygghet kopplat till företagare ska införas, där kriminalitetens påverkan redovisas särskilt i företagsklimatsmätningar som staden gör, skriver Monika Lozancic (M).


Ämnen i artikeln:

FöretagsklimatStockholmKriminalitetEkonomi

Företagsklimat i landets kommuner mäts i dag utifrån olika indikationer. Stockholms stad mäter till exempel företagsklimatet utifrån företagens nöjdhet med stadens bemötande och antalet nystartade företag.

Dessvärre missar flera företagsklimatsmätningar att mäta och följa upp indikatorer för  trygghetsfrågor kopplat till företagande, till exempel kriminalitetens påverkan på förutsättningarna att driva företag. Här har i synnerhet Stockholm en lång väg att gå. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare vittnar nämligen var fjärde företagare i staden om att deras ekonomi har försämrats på grund av utsatthet för brott och var tionde att de enbart av det skälet överväger att helt lägga ner eller flytta sin verksamhet.

Rapporten pekar på en mycket oroande utveckling i Stockholm, där skillnaderna i trygghet ökar mellan olika stadsdelar och mest i så kallade utanförskapsområden som kännetecknas av hög arbetslöshet, låga inkomster och hög andel utrikes födda. Företag i dessa områden är i högre utsträckning utsatta för stölder, vandalisering, hot och våld.

Det ges en mörk bild av ett Stockholm där förutsättningarna för företagande av trygghetsskäl skiljer sig starkt åt beroende på var verksamheten bedrivs. Kriminaliteten drabbar i första hand lokala företag och begränsar deras förmåga att växa och erbjuda nya arbetstillfällen. Kriminalitet blir därmed inte bara ett resultat av, utan också en förklaring till högre arbetslöshet.

Om företagarna, som skapar arbetstillfällen och bidrar till en levande stadsmiljö, inte kan bedriva verksamhet på just de platser där de behövs mest kan tryggheten försämras och integrationen bli lidande med ett förvärrat utanförskap som följd. Detta är en utveckling som vi inte kan acceptera.

Frågan är hur långt det ska behöva gå innan Stockholms rödgrönrosa majoritet börjar agera. Rapporten pekar nämligen på problemet att företagsklimat och kriminalitet inom politiken ofta behandlas som två separata frågor, trots att brottsligheten har en direkt inverkan på företagens ekonomi, service och utbud. Detta är även fallet i Stockholm.

När företagare själva får lista hinder kommer kriminalitet högt upp - plats fem på en tiogradig skala - samt till och med före faktorer som skattenivåer, tillståndsprövningar och tillgång till finansiering. Därmed är risken överhängande att problem kopplade till kriminalitet inte uppmärksammas och att verkningslösa åtgärder sätts in. Den oroande verklighet som företagarna beskriver står i bjärt kontrast till den vision om ett Stockholm som håller samman, som den rödgrönrosa majoriteten i staden gärna talar om.

Jag vill att indikatorer på trygghet kopplat till företagare ska införas, där kriminalitetens påverkan på företagande inom staden redovisas särskilt i företagsklimatsmätningar som staden gör.

Jag vill även att staden tar ett helhetsgrepp för att säkerställa tryggheten för våra företagare. Det innebär att staden ska vidta verksamma åtgärder för att stävja kriminalitetens påverkan på företagandet samt ta fram en metod för en konkret övervakning och uppföljning av genomförandet.

Det är av yttersta vikt att kriminalitetens påverkan på företagandet får högsta prioritet på den kommunala dagordningen, inte minst för att främja företagsetableringar och därmed även integrationen i utanförskapsområdena, där vi ser de största utmaningarna. Allt annat skulle vara ett svek mot Stockholm.

Monika Lozancic, (M) ledamot Stockholm Business Region AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News