fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Även en svag regering kan styra sina myndigheter

Det ser ut att bli en politiskt stökig höst i Sverige. Det finns inga solklara majoriteter och det går knappast att i förväg veta vilka förslag till en ny regering som till sist får stöd i kammaren. Men en regering, hur svag den än sägs må vara, har ändå makten över myndigheterna. Något som är viktigare än vad vi ofta tänker på.

Publicerad: 14 oktober 2018, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Under Maud Olofssons tid som näringsminister (C) tillkom det, enligt debattören, i ett större antal myndigheters regleringsbrev tydliga skrivningar om att aktivt arbeta för att minska företagens regelbörda Foto: gopixa, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

FöretagsklimatNäringslivsklimatByråkratiMyndigheterRegeringenNäringslivet

Myndigheter styrs av regleringsbrev och instruktioner. Regleringsbreven kommer varje år och anger vilka prioriteringar som myndigheten ska arbeta med och hur stor budget de har, rapporteringskrav och liknande. De är med andra ord oerhört viktiga.

Instruktionerna ändras när så önskas, men det finns inget krav på att göra så årligen.

Den politiskt intresserade kan med fördel lägga en stund på att läsa regleringsbrev. Vi på NNR har granskat ett stort antal de senaste åren. I dessa går det ofta att utläsa regeringens mer långsiktiga viljeinriktning, något som inte alltid framkommer i den dagliga retoriken. Ett exempel på detta är hur de prioriterar regelförbättring och regelförenkling för företag.

Under Maud Olofssons tid som näringsminister tillkom det i ett större antal myndigheters regleringsbrev tydliga skrivningar om att aktivt arbeta för att minska företagens regelbörda. Det medförde en positiv förändring för företagen och även om resultatet sammantaget inte riktigt nådde upp till ministerns mål om minskade administrativa kostnader så upplevde företagen en avsevärd – positiv - skillnad.

Skrivningarna i regleringsbreven fanns kvar under efterföljande mandatperiod, men därefter började det ske förändringar. Skrivningarna föll bort och istället tillkom det andra prioriteringar.

Även företagen upplevde dessa förändringar. Regelbördan ökade. Enligt en SKOP-undersökning har andelen företagare som anser att det blivit krångligare ökat från 15 procent år 2014 till 29 procent 2018. Totalt är det en stor majoritet, 74 procent, som har inget eller bara litet förtroende för regeringens arbete med regelförbättring. Förtroende är dock en färskvara och går att bygga upp på nytt.

Vår poäng är således att även om vi får en beslutsmässigt svag regering har den alla möjligheter att utöva styrning via myndigheterna. Makt, som rätt använd, kan underlätta mycket för jobbskaparna – företagarna. Så trots att hösten kan bli hektisk för den nya regeringen finns många fördelar att lägga en del krut på just detta.

Regelförbättring är högt prioriterat bland Sveriges företag och vi vill därför som deras företrädare vara behjälpliga och förenkla regeringens arbete. Här är därför en text som tillsammans med krav på uppföljning kan användas som inspiration i det förestående arbetet med regleringsbreven:
”Myndigheten ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter kostnadseffektivitet och minska företagens kostnader och regelbörda till följd av statliga regler och regeltillämpning. Myndigheten ska i sin verksamhet och i arbetet på EU-nivå i övrigt verka för att förenkla för företagen.”

Oavsett vilken regering som styr landet de kommande fyra åren är det hos företagen en stor del vår välfärd skapas. Det är där ekonomin växer och jobben ökar i antal. Att förbättra och förenkla för företagen att växa och bli fler är ett kostnadseffektivt sätt för politiker av alla kulörer att bygga Sverige starkare.

Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev