Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Näringsliv

Almega: Så rustar vi näringslivet inför en ny tid

Förutsättningarna för svenska företag förändras och helt nya typer av företag växer fram. Det är en utveckling som alla måste förhålla sig till. Vi lyfter nu fram särskilt viktiga prioriteringar som arbetsmarknadens parter måste börja adressera redan i nästa års avtalsrörelse.

Publicerad: 8 december 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Almegas mål är att företagen ska få bättre förutsättningar för en mer företags- och medarbetarnära lönebildning, skriver vd Anna-Karin Hatt.


Ämnen i artikeln:

NäringslivetArbetsmarknadAvtalsrörelsenEkonomi

Globaliseringen och digitaliseringen går allt snabbare och det finns ingenting som tyder på att det kommer gå långsammare. För befintliga och mogna företag innebär det en utmaning där trycket på omvandling och förnyelse är större och starkare än det tidigare varit. Med den tilltagande globaliseringen ökar den internationella konkurrensen också för kunskapsintensiva företag.

Det är en utveckling som utmanar rådande strukturer och affärsmodeller. Samtidigt öppnar det dörrar för billigare, bättre och effektivare produktion. Det är en verklighet som vi måste förhålla oss till.

Vi måste gemensamt rusta vårt samhälle för en ny tid med ett nytt näringsliv. För arbetsmarknadens parter – facken och arbetsgivarna - handlar det om att utveckla och modernisera regelverk och avtal så att Sverige ligger i framkant för att möta framtidens utmaningar och den stenhårda internationella konkurrensen.

Därför kommer Almega i samband med ett seminarium i dag (torsdag 8/12-2016) lyfta fram fyra centrala utmaningar, som särskilt viktiga prioriteringar, som arbetsmarknadens parter måste börja adressera redan i avtalsrörelsen 2017.

1. Stärkt internationell konkurrenskraft

Det ligger i allas intresse att avtalsrörelsen 2017 bidrar till avtal som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger vårt nya näringsliv möjlighet att skapa fler jobb. Då måste vi också hitta en lösning på att arbetskraftskostnaderna är tredje högst i EU och dessutom stiger snabbare i Sverige än i våra viktiga konkurrentländer.

För tjänstesektorn, där ofta 70 procent av ett företags samlade kostnader utgörs av kostnader för arbetskraft, är det extra viktigt att bromsa löneökningstakten och stärka Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden.

2. Ingångslöner som ger fler nya jobb

Sverige har de högsta ingångslönerna i hela EU. Det är en orsak till att företag har små möjligheter att anställa den som har kort utbildning eller liten yrkeserfarenhet.

Samtidigt har vi i Sverige en sammanpressad lönestruktur och en lönespridning som tillhör de minsta i hela EU. Inom vissa yrken är lönestrukturen så sammanpressad att det bara skiljer några tusenlappar mellan yrkets ingångslön, medellön och slutlön.

En större lönespridning inom vissa avtalsområden skulle öppna nya dörrar för oerfarna och samtidigt belöna erfarna medarbetare med spetskunskaper.

3. Företags- och medarbetarnära lönebildning

Företagen och deras medarbetare har bäst insyn i den egna verksamheten och är därmed mest lämpade att besluta om lön. Almegas mål är att företagen ska få bättre förutsättningar för en mer företags- och medarbetarnära lönebildning.

Det innebär att lönerna i större utsträckning ska sättas lokalt i dialog mellan medarbetare och chef på företagen i stället för centralt. Det skulle stärka möjligheterna att attrahera rätt kompetens och ge medarbetare bättre förutsättningar att utvecklas.

4. Större flexibilitet

Ska vårt nya näringsliv bli världsledande måste företagen snabbt kunna ställa om sin verksamhet när förutsättningarna förändras. Och just nu förändras de väldigt fort. Därför behövs mer flexibla avtal för att vi ska kunna möta förändringar i företagens behov av medarbetare.

För Almega är dessa fyra punkter utmaningar som kommer behöva hanteras för att vårt nya näringsliv ska stå starkt och konkurrenskraftigt även i framtiden. När vi ser att omvärlden förändras så måste vi också våga förändras med den.

Det arbetet måste påbörjas redan i 2017 års avtalsrörelse.

Anna-Karin Hatt, vd Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev