Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Vinstdela välfärden

Den svenska välfärden mår bra av en bredare mångfald av aktörer som inte begränsas till offentliga utförare eller riskkapitalbolag. Det är dags att titta på upphandlingar med vinstdelning mellan den offentliga köparen och den utförare som vunnit upphandlingen.

Publicerad: 20 november 2012, 12:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Jag ser möjligheterna att välja utförare inom välfärdstjänsterna som positivt. När jag som politiker kan välja att sluta avtal med andra än offentliga utförare kan det ge både ge nya perspektiv och bättre resultat i verksamheten, samtidigt som jämförelseobjekten blir fler och patientens valfrihet kan öka. Men jag och många med mig känner en stor oro över att de alltmer dominerande aktörerna på inom välfärdssektorn är företag med anonyma ägare vars enda syfta är att på kort tid plocka hem stora vinster. Den svenska välfärden skulle må bra av en betydligt bredare mångfald av aktörer och inte som i dag begränsas till offentliga utförare eller riskkapitalbolag.

Sverige är ett land litet land både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Grunden till många av de stora framgångsrika företag som vuxit fram här är en tydlig samverkan mellan det privata näringslivet och det offentliga. På det viset har gamla Televerket haft stor betydelse för Ericsson, försvarsmakten för SAAB och staten för olika läkemedelsföretag. Kort sammanfattat har vi i Sverige en god tradition av samarbete mellan olika typer av företag och offentliga intressen att bygga vidare på.

I dagens stelbenta system är politiker som vill ha alternativ till en offentlig utförare begränsade till att upphandla enligt LOU eller använda LOV. Någon egentlig samverkan mellan beställaren och den privata utföraren är svårt att få till. Alla de eventuella vinster en privat utförare skapar genom att effektivisera verksamheten går direkt till företaget. Det skapar ofta väldigt reglerade avtal som tyvärr också kan bli alltför korta i en allt mer komplicerad välfärdskarta. Vi som uppköpare kan enbart tillgodogöra oss effektiviseringsvinster genom att upphandla med lägre accept-pris när avtalet upphört, vilket skapar ryckighet och ibland allt för drastiska svängningar i verksamheten.

Jag tycker att det är dags att hitta en lösning där upphandlingar görs med en överenskommelse om vinstdelning mellan den offentliga beställaren och den utförare som vunnit upphandlingen. Det är dags att titta på att upphandla med vinstdelning mellan den offentliga köparen och den utförare som vunnit upphandlingen. Jag tror att resultatet blir att effektiviseringen sker på ett för brukare och personal hållbart vis i symbios mellan en valfrihet och nya perspektiv.

Christoffer Bernsköld, landstingsråd (S) Östergötland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev