Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Vi vill konkurrera ut de fossila bränslena!

De olika biodrivmedlen står inte i motsättning till varandra, utan kan snarare bidra med synergieffekter och ökad samhällsnytta.

Publicerad: 26 juni 2015, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla medel kommer att behövas för att nå målet om fossiloberoende.

Foto: Leif Engberg/Scanpix


Ämnen i artikeln:

DrivmedelKlimatMiljöbilarBiogasMiljö

Övergång till förnybarhet inom transportområdet är en mycket stor utmaning där vi i Sverige har gjort lovvärda försök men ändå inte kommit långt (ungefär 10 procent av vägtransporterna sker med förnybara drivmedel).

Ingen kan i dag med säkerhet svara på exakt vilken roll biodiesel, etanol, metanol, biogas och el kommer att ha i framtidens transportsystem men den statliga utredningen om en fossiloberoende fordonsflotta menar att alla medel kommer att behövas om vi ska kunna ersätta de fossila bränslena. Den pekar på att det krävs en samhällsomvandling som leder till minskade transporter, användning av rätt transportslag och effektivare fordon samtidigt som det sker en stor expansion av elfordon och biodrivmedel för att ens komma i närheten av att nå målet om fossiloberoende.

Forskning, bland annat vid Linköpings Universitet, har visat att det finns en lång rad produktionssynergier mellan de olika biodrivmedlen och när dessa produceras i Sverige så sker det med världsledande resurseffektivitet samtidigt som andra miljöproblem löses.

Det står i dag klart att de olika biodrivmedlen likaväl som ökad eldrift inte står i motsättning till varandra. Möjligheten att omvandla energin från biodrivmedel till el och tvärtom kommer att vara viktig och konkurrens mellan de olika sätten att lösa transportsektorns behov på ett hållbart sätt är bara en stor distraktion som tar fokus bort från den stora uppgiften – att ersätta de fossila bränslena.

Statens roll är att ge tydliga och långsiktiga spelregler för de aktörer som investerar i något som leder till en önskad utveckling. Då kan företagens innovationer utvecklas vilket ytterst är en förutsättning för välfärdssamhället. Men om dessa spelregler är kortsiktiga och ändras ofta skapas istället en förtroendekris mellan företag och stat vilket är förödande för ett lands innovationsklimat.

Forskning vid Linköpings universitet visar att företag som producerar biogas, etanol och biodiesel har varit mycket dynamiska under det senaste decenniet. De har ökat nyttiggörandet av restprodukter och blivit bättre på att utnyttja mera lågvärdiga råvaror för produktionen. Övergången till en mer bio-baserad ekonomi måste utgå från existerande aktörer och de företag som finns i Sverige i dag är viktiga bärare av strategisk kunskap som är värdefull för framtiden. Deras utveckling är en förutsättning för den önskade långsiktiga utvecklingen. Vi behöver vara ödmjuka inför de investeringar företag och andra aktörer gjort och ge dem de spelregler de behöver.

Förutom de uppenbara skälen för att övergå till fossilfria drivmedel, som klimatförändringen och andra miljörelaterade problem, finns det fler aspekter som talar för en omställning till förnyelsebara drivmedel, som en ökad inhemsk energiförsörjning med minskat importberoende. Om pengarna till oljeproducenterna istället skulle gå till inhemska företag som producerar förnyelsebara drivmedel, skulle detta leda till nya arbetstillfällen och bidra till näringslivsutveckling i Sverige. En annan viktig samhällsnytta är det ökade förädlingsvärdet för Sveriges bönder och skogsägare.

Undertecknarna av denna artikel som representerar forskning och företagande kopplat till de olika biodrivmedlen och system för eldrivna fordon vill betona att vi konkurrerar med de fossila bränslena, inte varandra, att vi vill fortsätta att utveckla synergier mellan våra olika verksamheter och att vi behöver långsiktigt stabila institutionella villkor för att utvecklas. Östergötland som region har för avsikt att vara en ledande miljö för denna strävan.

Mats Eklund, professor industriell miljöteknik, Linköpings universitet

Martin Karlsson, forskare i molekylär bioteknik, Linköpings Universitet

Anders Carlsson, forskningskommunikatör, Linköpings Universitet

Klas Gustafsson, vVD Tekniska Verken/Svensk Biogas

Per Erlandsson, näringspolitisk chef, Lantmännen Energi

Karin Varverud, VD, Energifabriken

Thomas Kjellquist, affärsutvecklare, Biototal

Patrik Lindgren, VD, Chargestorm

Malin Forsgren, verksamhetsansvarig, Cleantech Östergötland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev