Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Vi stöttar innovationskraften i kommuner och landsting

Vinnova driver tillsammans med SKL på innovationsutvecklingen inom den offentliga sektorn. Det är ett nödvändigt arbete som syftar till att både säkra välfärden och stimulera utvecklingen av nya företag och samhällstjänster.

Publicerad: 28 september 2012, 04:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Innovation

Offentlig verksamhet har starka incitament för innovation då växande krav från både medborgare och medarbetare ställs på en modern, tillgänglig och effektiv verksamhet som bättre kan svara upp mot individuella behov. Det kan handla om alltifrån nya sätt för medborgarnas möte med offentlig service till intern verksamhetsutveckling för att klara stora pensionsavgångar och ett ökat kostnadstryck. Detta ställer stora krav på nytänkande och innovation av både produkter, tjänster, processer och organisation.

I Dagens Samhälle den 17 september sätter Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, fingret på problematiken och påpekar att kommuner och landsting är underförsörjda när det gäller forskning och utveckling. Han nämner framförallt nödvändigheten med en kontinuerlig verksamhetsutveckling och nödvändigheten att systematiskt identifiera och ta bort de flaskhalsar som hämmar verksamhetens förnyelsearbete. Han nämner även en aktiv förändringsledning som nyckeln i detta arbete, där nya insatser krävs för att utveckla det offentliga ledarskapet.

Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har mot denna bakgrund inlett ett långsiktigt samarbete i syfte att på bred front stimulera innovation och verksamhetsutveckling inom kommuner, landsting och regioner. Samarbetet med SKL ska leda till att kommuner och landsting snabbare kan tillgodogöra sig nyttan av exempelvis ny forskning, teknik och arbetsmetoder för att kunna erbjuda högkvalitativ samhällsservice.

Helt avgörande i detta arbete är att identifiera och hantera de faktorer som i dag riskerar att hämma innovationskraften i offentlig verksamhet, såsom upphandling, ersättningssystem och bristande förändringsledarskap. Vinnova kommer erbjuda metod- och processtöd liksom finansiellt stöd för att underlätta innovations- och utvecklingsarbetet i kommuner och landsting. Under 2012-2013 planeras exempelvis satsningar på:

• Fler innovationsslussar både på lokal och regional nivå för att tillvarata idéer från personal och företag.
• Etablering av test- och demonstrationsmiljöer inom kommuner och landsting för att underlätta och påskynda införandet av innovation.
• Kompetensutveckling och kunskapsbyggnad för att stärka ett innovativt ledarskap i offentlig verksamhet.
• Etablera nya former för medskapande innovation och ge ökad spridning av sociala innovationer inom äldreomsorgen.
• Stärka förmågan hos kommuner och landsting att upphandla innovationer.

Vinnova och SKL är övertygade om att en innovationsutveckling som tydligt utgår från medborgarnas och verksamhetens behov är nödvändig för att säkra välfärden och stimulera utvecklingen av nya företag och samhällstjänster. Med gemensamma ansträngningar kan vi möta framtidens utmaningar för en modern och tillgänglig offentlig verksamhet!

Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA – Verket för innovationssystem

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Innovation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev