Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Vi sänker skatten och satsar på framtiden

Moderaterna i Stockholms stad tar nu på allvar upp kampen mot Socialdemokraterna när det gäller stadens framtid. Vårt budgetförslag visar att det finns två tydliga vägval för stockholmarna. En väg som prioriterar kunskap och trygghet och en som vältrar över skulder och underskott på framtiden, skriver Anna König Jerlmyr (M).

Publicerad: 20 oktober 2016, 05:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Moderaterna i Stockholm lovar satsningar på kunskap och jobb samt sänker skatten med 20 öre.


Ämnen i artikeln:

StockholmSkatter

I ett läge där vi ser en orolig bostadsmarknad, stora skillnader mellan stadsdelarna och stora rekryteringsbehov inom förskola och skola behövs tydliga prioriteringar. Moderaterna satsar på välfärden och dubblar Socialdemokraternas satsning på skolan.

Dessutom stärker vi hushållens ekonomi och föreslår en skattesänkning på 20 öre. För ett normalt hushåll i Stockholm skulle det innebära drygt 2 000 kronor mer per år. Genom sänkt kommunalskatt sänker vi trösklarna till arbetsmarknaden, gör det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete och minskar utanförskapet.

I Moderaternas budgetförslag är det tydligt att kvalitet prioriteras framför kvantitet. Stockholm växer snabbare än någonsin, antalet barn i staden kommer att öka dramatiskt framöver och därför måste vi nu säkra kvaliteten i skolan. Detta till skillnad mot Socialdemokraterna som istället fokuserar på kvantiteten, och utökar timmarna i förskolan för barn som har förälder hemma. I Socialdemokraternas budget för 2017 är satsningen på skolan den lägsta på åratal.

En god utbildning är en förutsättning för en bra start i livet. Vi ser hur uppväxtvillkoren i Stockholms stad ser olika ut, där familjers ekonomiska situation spelar en betydande roll. Skolan är den viktigaste arenan för jämlika levnadsvillkor, så därför satsar Moderaterna på att:

■ Höja lärarlöner. Lärarna är en av de allra viktigaste resurserna i skolan, det är viktigt att de får bra betalt. Vi satsar kommunala medel för att höja lärarlönerna och för att lärare ska få behålla mer av sin lön genom sänkt skatt.
■ Införa förstelärare i förskolan och fler förstelärare i grundskolan och på gymnasiet. För att öka attraktionskraften för läraryrket vill vi skapa karriärvägar och premiera duktiga lärare.
■ Införa lärarassistenter. Detta är en viktig reform som fokuserar på att minska lärarnas administration så att de kan fokusera på att vara pedagoger.
■ Öka antalet utbildade förskollärare. Vi vill att Stockholms stad initierar uppdragsutbildning på Stockholms universitet i syfte att utbilda fler förskollärare. Idag behöver Stockholms stad rekrytera 600 förskollärare per år, det är lika många som examineras totalt i regionen per år.
■ Införa screening av samtliga elever i övergång mellan förskola och skola i syfte att tidigt fånga upp elever i behov av särskilt stöd. Vidare ska systemet för elever i behov av särskilt stöd ses över då dagens system fokuserar på att förenkla för kommunen snarare än för den enskilda eleven.

Bristen på nödvändiga reformer är tillsammans med Socialdemokraternas oförmåga att ta ansvar för ekonomin mycket oroande. Kärnverksamheterna dras med underskott samtidigt som skatten har höjts med 1,3 miljarder kronor. Dessutom lånar staden en miljard kronor i månaden. Skuldberget som Socialdemokraterna bygger upp riskerar att drabba stockholmarna hårt med stigande räntor.

Det som behövs är en plan för starkare Stockholm, där skolan, tryggheten och ekonomiskt ansvarstagande kommer först. Vi moderater vet att ett starkare Stockholm är det bästa för Sverige. Det är här möjligheterna för jobb och integration finns. Det är här vi skapar tillväxt för hela landet. Det är här vi tillsammans bygger världens mest moderna huvudstad.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

StockholmSkatter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev