Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Vem ska betala för framtidens vård och omsorg?

För att klara den gemensamma välfärden krävs långsiktigt hållbara lösningar. Det är dags att politiker tydliggör det offentliga åtagandet. Medborgarna behöver veta vilken vård och omsorg som är offentligt finansierad både i dag och i morgon.

Publicerad: 17 oktober 2012, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Finansieringsformer

Den pågående debatten om vinster i välfärden och kvaliteten på vår vård och omsorg är viktig och angelägen. Men den debatt som framförallt bör föras för att trygga välfärden är den om välfärdens finansiering. Vem ska betala för vården och omsorgen?

Ett antal utredningar och rapporter visar att vi saknar finansiering för framtida vård- och omsorgstjänster. Allt högre förväntningar på vården i kombination med en äldre befolkning bidrar till att efterfrågan på vård och omsorg kommer att öka avsevärt inom en 10-årsperiod. I ett internationellt perspektiv anses sjukvården i Sverige hålla god kvalitet men redan i dag görs ransonering som försämrar tillgängligheten till vård och omsorg. Det är också otydligt vilken vård och omsorg det offentliga faktiskt tillhandahåller. Många människor upplever att tillgången till vård är ojämnt fördelad och att vårdutbudet skiljer sig över landet. Var går gränsen för det offentliga åtagandet i dag? Hur ser våra behov och förväntningar ut? Vilka behov ska tillgodoses från det offentliga och vilka vård- och omsorgstjänster kommer vi att behöva betala ur egen ficka?

Det finns skillnader i individers upplevda behov av vård och omsorg och de behov som tillgodoses av det offentliga. Detta har gett upphov till framväxten av olika privatfinansierade välfärdstjänster. Det kan till exempel handla om planerad vård eller behandling som individen själv bekostar. Ett annat exempel är privata sjukvårdsförsäkringar som garanterar snabb vård för att minska tiden i sjukfrånvaro och förbättra hälsan. Närmare 450 000 personer har i dag en privat sjukvårdsförsäkring, som främst betalas av arbetsgivare. Men med de utmaningar och möjligheter som vi står inför, kommer morgondagens behov inom sjukvård och äldreomsorg vara annorlunda, vilket kan kräva andra lösningar.

Vår utgångspunkt är att vården och omsorgen även fortsättningsvis kommer att vara i huvudsak offentligt finansierad. Medborgares betalningsvilja för välfärdstjänster är i allmänhet är hög och det finns en stor acceptans att betala skatt för dessa tjänster. Men med tanke på Sveriges förhållandevis höga skattekvot och ett ökande internationellt flöde av kapital och högkvalificerad arbetskraft, är utrymmet för skattehöjningar sannolikt ganska begränsat.

Vi behöver därför överväga andra finansieringslösningar som kan täcka upp där den offentliga välfärden inte räcker till. Försäkringslösningar kan vara ett sådant alternativ.

I dag kan de som har råd själva finansiera sin vård och omsorg. Försäkringslösningar innebär ett större mått av solidarisk fördelning jämfört med att betala ur sin egen ficka. Internationella exempel visar att det är möjligt att utforma försäkringar så att alla kan inkluderas, även de som saknar ekonomiska förutsättningar.

Vi står inför stora utmaningar. Försäkringsbranschen välkomnar att diskussioner om välfärdens framtida finansiering nu börjar komma i gång på allvar. Det är hög tid att nu diskutera hur vi ska klara välfärden i framtiden. I detta ingår att bena ut våra behov och förväntningar på vården och omsorgen och undersöka hur långt det offentliga åtagandet kan sträcka sig.

Christina Lindenius, vd Svensk Försäkring

Sten Dunér, styrelseordförande Svensk Försäkring

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Finansieringsformer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev