Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Välfärden behöver starkare konsumentskydd

Det svenska konsumentskyddet för varor och vanliga tjänster saknar en motsvarighet för välfärdstjänster. Där behöver medborgarnas rättigheter förstärkas.

Publicerad: 21 mars 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Moderaterna presenterade nyligen en ny syn på Lagen om valfrihet (LOV) där partiet inte längre ska driva frågan om att göra LOV obligatoriskt i hela Sverige. Istället ska det vara upp till kommunpolitiker att själva avgöra vilka rättigheter medborgarna ska ha. Detta är ett olyckligt vägval som är i strid med den svenska modell där medborgarnas rättigheter och valfrihet har utvecklats i kombination med offentlig finansiering. Med ett sådant synsätt riskerar vi samtidigt stora regionala skillnader i välfärd där medborgarna enbart på vissa håll har möjlighet att välja utförare.

Istället borde politikerna satsa på att utveckla kvaliteten och möjligheten till kravställande inom välfärdens tjänster. Att det finns brister i till exempel dagens äldreomsorg är ingen hemlighet. Utmaningarna kommer dessutom bli än större i framtiden med tanke på att vi blir allt fler äldre som också kommer ställa allt högre krav.

En konstruktiv väg framåt för att utveckla den svenska modellen skulle kunna vara att stärka medborgarnas rättigheter. I grunden är det nämligen mycket märkligt att det starka konsumentskydd som finns i Sverige när det gäller konsumentvaror eller köp av resor och andra tjänster, i stort sett saknar motsvarighet när det gäller välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. Samtidigt är behovet av ett starkt konsumentskydd ofta ännu större inom dessa områden. Konsekvenserna av bristfällig kvalitet kan bli ödesdigra för den enskilde. En skolutbildning med stora kvalitetsbrister kan leda till sämre utvecklingsmöjligheter för individen. En vistelse på äldreboende där vårdkvaliteten är otillräcklig kan påverka den enskildes livssituation negativt. En bristande kvalitet i den medicinska behandlingen för en patient kan ge livsavgörande följder.

En svårighet när det gäller att förbättra konsumentskyddet inom välfärdstjänsterna är att kunna definiera när skyddet ska träda in. Ett stärkt konsumentskydd bör därför ske på områden där det med säkerhet går att avgöra om det är utföraren som har brustit eller inte. Ytterligare ett villkor bör vara att konsumenten på något sätt lider skada. Konsumentskyddet skulle kunna bestå av ekonomisk kompensation till individen, eller om en skola går i konkurs, ett åtagande att se till att utbildningen kan slutföras för elevens bästa.

Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välfärd. Men för att ett företag ska bli framgångsrikt krävs också nöjda konsumenter och andra intressenter. Inom välfärdsområdet finns det flera förbättringsområden inom konsumentskyddet.

Utgångspunkten bör vara att alla utförare – oavsett om de är offentliga eller privata - ska omfattas av reglerna om stärkt konsumentskydd. Lagstiftning är den regleringsmetod som bör tillämpas. Skyddet skulle kunna finansieras med en försäkringslösning. Försäkringen träder då in vid ett antal väl definierade skadesituationer. För att bli ett framgångsrikt företag inom välfärdsområdet krävs både långsiktighet och nöjda konsumenter.

Ett tydligt exempel är att om man köper en resa, med tåg, flyg eller buss, som blir sent inställd, har konsumenten oftast rätt till kompensation. Samma skydd gäller dock inte när en planerad operation eller medicinsk behandling ställs in med kort varsel av vårdgivaren. Respekten för individens tid är tyvärr inte lika utbredd inom dagens välfärd. Det finns många exempel på människor som fått operationer och behandlingar uppskjutna, ibland flera gånger, och som lett till mänskligt lidande och ekonomiska kostnader som följd. Den enda kompensation som de eventuellt får är att patientavgiften återbetalas. Det borde finnas andra lösningar som ger konsumenten ett bättre skydd.

Skolan är en annan viktig del av välfärden, där inte heller elevens/vårdnadshavarens ställning är speciellt stark. Vad gäller när löften från den valda utbildningsleverantören inte infrias, som till exempel ett utlovat utbildningsprogram upphör under terminen, när utlovade praktikplatser inte kan ges eller i det yttersta fallet om en skola går i konkurs under pågående läsår? I dag finns inget konsumentskydd vid sådana här händelser.

Därför vill vi från Svenskt Näringslivs sida verka för ett starkare konsumentskydd inom välfärdsområdet. Som ett första steg har vi nyligen tagit ett gemensamt initiativ med Friskolornas Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett nytt system för kvalitetsjämförelser av skolor. Vår förhoppning är att skapa ett nationellt, enhetligt system som äntligen kan ge elever och föräldrar en bättre konsumentupplysning än de får i dag. På sikt bör ett viktigt uppdrag för såväl politiska företrädare som branscherna vara att utveckla konsumenternas rättigheter och skapa ett konsumentskydd även på välfärdens område. Det är kanske det område där vi som medborgare och människor behöver skyddet allra mest.

Annika Lundius, vice vd Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev