Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Trump - ännu ett skäl att blicka österut

Osäkerheten efter valet av Trump gör att svenska företag just nu avvaktar med beslut om etableringar eller expansion i USA. På så sätt har ekonomin redan påverkats, men vad som händer längre fram är ovisst. Ett råd är att sprida riskerna, skriver Business Swedens vd Ylva Berg.

Publicerad: 22 november 2016, 12:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Såväl Brexit som valet i USA sänder, enligt Business Swedens vd, en stark signal till oss att sprida riskerna.


Ämnen i artikeln:

HandelNäringslivet

Världen är fortfarande bestört efter det amerikanska folkets val av ledare och varje uttalande av den tillträdande presidenten analyseras nu i detalj. Men innan vi vet vilken politik som kommer att föras är det omöjligt att avgöra hur den kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen i USA och övriga världen.

Osäkerhet  påverkar som bekant handel och investeringar negativt. Många företagsledare vilar därför på hanen och väntar med att fatta beslut om etableringar och expansion. Även de svenska bolag som Business Sweden har kontakt med signalerar en avvaktande hållning vad gäller sina etableringsplaner i USA, och man befarar att det kommer att bli betydligt svårare att få visum och arbetstillstånd när den nye presidenten tillträtt. Redan där har presidentvalet fått negativa konsekvenser för ekonomin.

Om Donald Trump står fast vid den handelsprotektionistiska hållning som han har haft under sin valkampanj finns all anledning att oroa sig för världsekonomin. En omförhandling av NAFTA (North American Free Trade Agreement, omfattar USA, Kanada och Mexico), WTO (World Trade Organization) och ett stopp för TPP (Trans Pacific Partnership, avtal mellan USA och länder i Asien och Sydamerika) skulle innebära slutet för en lång period av fruktsamma frihandelsavtal. Avtal som gynnat stora delar av världens befolkning tack vare fler arbetstillfällen, ökat välstånd och minskad fattigdom.

Vidare har Trump gång på gång hotat med att införa skyddstullar på kinesiska varor. Drivs hotet igenom av den republikanska kongressen hamnar vi i ett läge där penningpolitiken i det närmaste är uttömd och finanspolitiken begränsas av hög offentlig skuldsättning. Ett handelskrig mellan USA och Kina skulle lägga sig som en våt filt över världshandeln.

Men allt är inte nattsvart. Det finns en chans att Trump backar i sin handelsprotektionistiska hållning och istället fokuserar på skattesänkningar, infrastruktursatsningar och höjda minimilöner vilket sammantaget skulle kunna ha positiv effekt på den amerikanska ekonomin. Åtminstone på kort sikt.

det enda som känns säkert just nu är att läget framöver är ovisst.

Sedan urminnes tider är Sverige ett handelsorienterat land, helt beroende av den globala handeln för få tillväxt och välstånd. Exporten är otvivelaktigt motorn för den svenska ekonomin. All  typ av osäkerhet kring hur handeln med våra största handelspartners kan påverkas är därför av ondo.

Såväl Brexit som valet i USA sänder en stark signal till oss att se över vårt hus och inte lägga alla ägg i samma korg. Vi måste sprida risk genom att stärka våra positioner på nya marknader, samtidigt som vi fortsätter växa där vi redan är väl etablerade.  För faktum är att den stora tillväxten de kommande åren varken kommer att ske i USA eller Storbritannien.

Tvärtom är de flesta bedömare är överens om att den största globala tillväxten kommer att ske i Asien. Det är hög tid för svenska bolag att utöka sina affärer i länder som Indonesien, Vietnam, Filippinerna och Kina för att nämna några. Andra europeiska länder som till exempel Tyskland och Frankrike är redan väl representerade där och Sverige riskerar att hamna på efterkälken om vi inte ökar etableringstakten.

Svenska företag är internationellt konkurrenskraftiga och väl positionerade att ta marknadsandelar globalt. Låt oss inte missa den här chansen.

Ylva Berg, vd Business Sweden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HandelNäringslivet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev