onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Trappa ned socialbidragen

Om regeringen menar allvar med arbetet för att hjälpa unga i utanförskap måste den möjliggöra en gradvis avtrappning av ekonomiskt bistånd vid deltidsarbete. I dag hålls människor kvar i arbetslöshet på grund av detta regelverk.

Publicerad: 31 augusti 2011, 05:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadspolitiken är i huvudsak ett ansvar som vilar på regeringen, ansvaret för åtgärder ligger främst på Arbetsförmedlingen. Men med en relativt stor grupp som trots bevisad arbetsförmåga står utanför arbetsmarknaden, och vars enda försörjning är ekonomiskt bistånd, blir detta också en uppgift för landets kommuner. I bästa fall genom ett gott samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer.

Sedan halvårsskiftet finns det därför en arbetsmarknadsförvaltning i Stockholm. Dess främsta uppgift är att utifrån individens perspektiv jobba med att korta vägen från utanförskap till egen försörjning. Stadshusalliansen ökar fokus på arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning och på hur de olika verktyg vi har för att rusta människor för arbete, bäst kan verka tillsammans.

Jobbtorgens potential ska utvecklas. Vi har tydliga bevis på de möjligheter som ryms inom denna modell, men vi vet också att det finns människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och som blir kvar inom jobbtorgen under mycket lång tid, och att vissa grupper är svåra att nå, så som ungdomar som inte fullföljt gymnasieutbildningen.

Att en människa hamnat utanför arbetsmarknaden betyder inte att hon är dömd till utanförskap för all framtid. Jobbtorg Stockholm har sedan starten 2008 stöttat 15 000 personer från utanförskap till jobb eller studier. 15 stockholmare per dag, året runt har gått till egen försörjning. Det är ett resultat att vara stolt över. Men trots goda resultat behöver vi göra mer. Fler aktörer behöver arbeta gemensamt för att trygga kompetensförsörjningen. Därför är ett utökat samarbete med näringslivet en viktig del i det fortsatta arbetet. Under hösten kommer jag att fästa stort fokus på att just förbättra samarbetet med näringslivet/företagen i Stockholms stad. Jag skulle också välkomna att Arbetsförmedlingen i Stockholm öppnade för en bredare tillämpning av lagen om valfrihet. Alla bör välkomna fler aktörer som jobbar för att minska utanförskapet och för en bättre fungerande arbetsmarknad i Stockholm.

Statsministern tydliggjorde i sitt sommartal att arbetet mot utanförskap är fortsatt prioriterat och nedtrappningen av socialbidrag nämndes som ett sätt att skapa fler incitament för arbete. Detta är en idé som Moderaterna i Stockholms stad och min socialborgarrådskollega Anna König Jerlmyr (M) tidigare har lyft fram som ett sätt att minska marginaleffekterna. Därför är beskedet välkommet och vi hoppas se förslaget realiseras redan i höstens budgetproposition.

Fotnot: Artikelförfattaren är arbetsmarknadsborgarråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Stockholms stad.

Ulla Hamilton, borgarråd (M), ordförande Stockholm Business Region, Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ekonomiskt bistånd

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev