Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Tjänstesektorn avgörande för Stockholms tillväxt

Tre av fyra svenskar arbetar inom tjänstesektorn och de privata tjänstenäringarna står för 45 procent av sysselsättningen. Färsk statistik från SCB visar att hushållskonsumtionen fortsätter att öka. Trots det vill oppositionen slopa etableringsfriheten i LOV, höja restaurangmomsen och kraftigt begränsa RUT, vilket hotar jobben och tillväxten i både Stockholm och i landet som helhet, skriver borgarrådet Ulla Hamilton (M).

Publicerad: 10 april 2014, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

TillväxtSysselsättning

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och motorn i Sveriges ekonomi. Och tjänstesektorn är drivkraften i Stockholms ekonomi. Totalt ökade lönesumman i tjänstesektorn med 4,8 procent i Stockholms län fjärde kvartalet 2013. Tjänster som handel, företagskonsulter, företagstjänster, hotell och restaurang, vård och omsorg, finans, FoU samt telekommunikation svarar för omkring 70 procent av antalet företag och andelen av den privata sysselsättningen i Stockholm.

Alliansregeringen har genomfört omfattande reformer som gynnat tjänstesektorn, exempelvis avskaffat apoteksmonopolet och infört skolpeng och barnomsorgspeng, vilket alla bidragit till att utveckla tjänstesektorn. Med RUT-avdraget har det blivit mer lönsamt att starta och driva företag inom en kvinnodominerad bransch, samtidigt som var tredje småbarnsfamilj i Stockholm fått en enklare vardag. Totalt i Sverige har RUT-reformen bidragit till nära 9 000 nya vita heltidsjobb, varav drygt en tredjedel i Stockholm. Drygt en halv miljon svenskar utnyttjade avdraget under förra året. Statistik från Skatteverket visar antalet användare och beloppen ökade med drygt 13 procent i Stockholms län förra året, och 10 procent i resten av landet. Samtidigt vill oppositionen kraftigt begränsa RUT-avdraget, vilket inte bara sätter käppar i hjulen för mångas vardag, utan hotar jobb och företagande för framförallt kvinnor.

Stockholmsregionen anses vara en av världens mest innovativa regioner, mycket tack vare våra framgångsrika tjänsteföretag. Dessa företag tar med sig erfarenheter från kund till kund. Med hjälp av sin kompetens och kreativitet sprider de idéer som bidrar till ett innovativt klimat. De kan bidra till att vi bygger snabbare och smartare. Därför är det viktigt att kunna upphandla delar av kommunala verksamheter av den privata tjänstesektorn.

Stockholms stad har externa fakturor på 20 miljarder kronor årligen. Nära 40 procent av stadens verksamhet är konkurrensutsatt för att ta del av tjänstesektorns expertis och lösningar. Inom infrastruktur och äldreomsorg utförs hela 60 procent av verksamheten av externa entreprenörer och för verksamhetsområdena omsorg om funktionshindrade, utbildning, grundskola och affärsverksamhet är mer än hälften av verksamheten utlagd på externa utförare. Stockholm har även högst andel nystartade företag i förhållande till befolkningen i hela landet. Fler välfärdsutövare skapar ett positivt företagsklimat som stimulerar till entreprenörskap och bidrar till en innovativ miljö som stärker välfärdens kvalitet. Detta vill Socialdemokraterna begränsa och bedriva mer verksamhet i egen regi. Det skulle inte bara slå hårt mot de privata företag som i dag är etablerade, utan även hota innovationsklimatet och hindra nya idéer från att få fäste.

Socialdemokraterna vill även begränsa den fria etableringsrätten inom lagen om valfrihet (LOV). Etableringsfriheten innebär att alla aktörer som lever upp till de krav kommunen ställer för sitt valfrihetssystem har rätt att etablera sig. LOV innebär att om man som kund inte är nöjd, eller nyfiken på någon annan, kan man byta leverantör. Det skapar en dynamik på marknaden. Att stoppa den fria etableringsrätten skulle vara ett bakslag för små vård- och omsorgsföretag som startat upp och konkurrerar med kvalitet runt om i Sverige, men det skulle även kraftigt begränsa valmöjligheterna för stockholmarna.

Hotell och restaurangbranschen är den snabbast växande i Stockholm. Sedan momsen på restaurangmat sänktes 2012 har det skapats 10 000 nya jobb i restaurangbranschen i Sverige. En fördubbling av restaurangmomsen och kraftigt höjd arbetsgivaravgift för unga, som Socialdemokraterna föreslår, skulle slå hårt om branschen och hota tusentals jobb för unga, som redan har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Under de senaste sju åren har vi tagit ansvar för ett växande Stockholm. Genom en ansvarsfull ekonomisk politik och en aktiv arbetslinje har vi lagt grunden för nära 100 000 nya jobb bara i Stockholms stad. Tjänstesektorn är avgörande för ett växande Stockholm. Vi har halverat restaurangmomsen, sänkt bolagsskatten och infört RUT-avdrag och utvecklat valfriheten. Vår politik har lagt grunden för tillväxt, jobb och förstärkt välfärd. Mot det står en splittrad opposition med en politik som hotar jobb och tillväxt i både Stockholm och i Sverige.

Ulla Hamilton, företagarborgarråd (M), Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TillväxtSysselsättning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev