Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Sverige behöver mer riskkapital – inte mindre

I dag onsdag arrangerar vi ett seminarium i riksdagen tillsammans med Svenska Riskkapitalföreningen om riskkapitalföretag och hur viktiga dessa är för Sveriges ekonomi. Det är märkligt hur vi har hamnat i en debatt om att det finns för många riskkapitalföretag när vi tidigare under många års tid har efterlyst just riskkapital och riskkapitalister. Enligt vår bestämda uppfattning är det fortfarande ett stort problem för små företag i uppstartsskedet att hitta riskkapital, skriver Lars Beckman och Ulf Berg (M).

Publicerad: 19 mars 2014, 07:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

I diskussionen om riskkapital måste man skilja på Private Equity, vilket är investeringar i onoterade bolag, att jämföra med Public Equity, vilket är investeringar i noterade bolag på börsen. Private Equity investerar i tidiga skeden i startups och medelstora företag i en rad olika branscher, något som efterfrågats från politiskt håll.

Den svenska ekonomin är en liten öppen ekonomi vilket gör den mycket exportberoende och exponerad mot världsekonomin, något vi blev påminda om vid början av finanskrisen 2008. Konkurrensen är numera global. Det räcker inte med att vara ledande i Sverige eller inom Europa. Företag som Spotify, Skype och iZettle måste växa internationellt då den svenska marknaden är för liten. Medelstora svenska företag inom verkstad och industri måste vara konkurrenskraftiga internationellt. Tillgång till kapital är avgörande för att små och medelstora företag ska kunna växa, utvecklas och därmed skapa nya arbetstillfällen. Private Equity tillför inte bara kapital utan även erfarenhet och kompetens.

Beroende på storlek och fas i företagets liv, behövs olika typer av ägarformer. Inom riskkapitalsektorn är man duktig på är att hitta, investera i och inte minst utveckla bolag, som kanske inte än nått sin fulla potential. Att Private Equity som ägarform är av stor betydelse för svensk ekonomi åskådliggörs av Unionens undersökning av SVCA-medlemmarnas portföljbolag vid årsskiftet 2012-2013. Undersökningen visar att nästan 900 svenska bolag är riskkapitalägda och att de har närmre 200 000 anställda. Detta motsvarar närmare 5 procent av det totala antalet anställda i Sverige.

Samtidigt finns det en bild att riskkapitalbolag ofta minskar antal anställda vid övertagandet. Denna föreställning motbevisas dock i en studie genomförd av Martin Olsson och Joacim Tåg vid Institutet för Näringslivsforskning. Studien visade att arbetslöshetsrisken minskade samtidigt som arbetsinkomsten ökade för anställda vid bolag som blev uppköpta av riskkapitalfonder. Media uppmärksammar av naturliga skäl hellre en nedläggning än företag som expanderar vilket kan ha bidragit till den bild som finns.

Tillgången på kapital har länge och flitigt debatterats och frågan man har ställt sig är hur vi på ett bra sätt får in mer riskkapital till Sverige och i svenska företag. Merparten av riskkapitalet kommer från pensionsfonder i utlandet. Det vi riktar kritik mot är att den offentliga debatten gjort en kraftig svängning åt vänster och att frågan som ställs snarare är hur riskkapitalbolag kan stoppas, regleras och beskattas. Politiken borde fokusera på hur vi ska främja kapitalimporten för investeringar i svenska företag och vässa vår konkurrenskraft.

Vi väljer att se möjligheter och fördelar med riskkapitalsektorn, och är övertygade om att mer villigt kapital gör Sverige till ett mer konkurrenskraftigt land. Även om vi ser positivt på riskkapital och investeringar i företag, så innebär det inte att vi inte väljer att se problemen i sektorn. Skatteplanering och räntesnurror är några av avarterna inom riskkapitalbranschen, något som regeringen varit tydlig med att sektorn måste ta tag i.

Sverige är en liten öppen och exportberoende ekonomi. Detta skapar ett ständigt omstruktureringsbehov för svensk industri. För att kunna möta konkurrensen behövs det aktiva ägare och styrelser med erfarenhet att effektivisera bolag. Vi hoppas att dagens seminarium i Sveriges Riksdag kan bidra till att öka kunskapen om riskkapitalföretag och dess betydelse för svensk ekonomi.

Lars Beckman, riksdagsledamot (M) Gävleborg

Ulf Berg, riksdagsledamot (M) Dalarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Arbetsmarknad

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev