Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Sverige behöver investera i utbildning

Sverige står inför stora utmaningar. Vi behöver fler bostäder, mer utbildning och bättre infrastruktur, men tyvärr lämnar regeringens politik och budget mycket att önska.

Publicerad: 18 september 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarBostäder

Uppsala är på många sätt en bra kommun att leva i. Våra två universitet och vårt strategiska läge i Sveriges största arbetsmarknadsregion gör att människor söker sig hit. Kommunen växer och förutsättningarna för framsteg är goda. Det är positivt. Men samtidigt har Uppsala, liksom Sverige, en stor outnyttjad potential. Med rätt politiska prioriteringar från statligt håll skulle förutsättningarna för en hållbar tillväxt i Uppsala vara betydligt bättre. Och de investeringar som är särskilt viktiga för Uppsala är viktiga för hela landet om vi vill bygga ett modernt samhälle. I sin höstbudget borde statsminister Fredrik Reinfeldt (M) prioritera satsningar på utbildning, järnväg och bostäder.

Regeringen drar ned på antalet utbildningsplatser i hela landet och för Uppsala innebär det att Uppsala universitet räknar med 1 500–2 000 färre platser och SLU får cirka 300 färre helårsstudenter. Att göra detta i ett läge där ungdomskullarna är stora, söktrycket är högre än någonsin förr och ungdomsarbetslösheten är 25 procent är obegripligt. Det drabbar den enskilde individen som möter en stängd dörr istället för en efterlängtad utbildningsplats och det drabbar Sverige som nation. Istället borde vi nu prioritera utbildning och det livslånga lärandet. Vi socialdemokrater vill att fler människor ska få möjlighet att utbilda sig och söka sig till såväl universitet, högskola och yrkeshögskola. Det Uppsala och Sverige behöver är större investeringar i utbildning, forskning och innovation.

En avgörande förutsättning för ett hållbart samhälle är att arbetspendlingen fungerar. Tågsträckan mellan Uppsala och Stockholm är Sveriges flitigast nyttjade pendlingssträcka. Åt båda hållen pendlar dagligen tusentals människor till jobb, skola och högre utbildning. Det är bra. En tillväxtregion som Stockholm-Uppsala behöver ständigt knytas närmare. Bekymret är att maskineriet hackar vilket vi sett alldeles för många gånger de senaste åren. Tåg blir försenade, inställda och går inte ofta nog för att möta behoven. Så fort det snöar eskalerar problemen. I ett land som Sverige är det orimligt, både sett till vår tekniska standard och utifrån vetskapen om hur svenska vintrar ofta ser ut. De ekonomiska konsekvenserna av att människor sitter fast på ett tåg eller fryser på en perrong istället för att vara på sitt jobb är uppenbara.

En ytterligare förutsättning för ett välfungerade samhället är en hållbar bostadssituation.  Verkligheten vittnar tyvärr om det motsatta. Den akuta bostadsbrisen är ett stort samhällsproblem och därför måste vi få fart på bostadsbyggandet. I Uppsala, där vi bor och är verksamma, har den senaste månaden över 35 000 studenter påbörjat eller återupptagit sina universitetsstudier. Bostadsbristen i vår kommun drabbar dem hårt. Nästan en femtedel av studenterna vid Uppsala universitet säger i en undersökning gjord av studentkåren att bostadssituationen påverkar deras studier negativt. En del avråder andra att börja studera i Uppsala på grund av bostadssituationen. Men också för unga som vill flytta hemifrån, för barnfamiljer som vill flytta till ett större boende, för äldre som vill byta till en mindre lägenhet och för de flyktingar vi tar emot är bostadsbristen ett problem. Precis som den är för personer och företag som vill etablera sig i Uppsala. Med en brist på bostäder i hälften av landets kommuner vet vi att detta är en verklighet som många känner igen sig i. Då behöver vi ett politiskt ansvarstagande och en nationell bostadspolitik värd namnet.

Sverige står inför stora utmaningar. Vi behöver fler bostäder, mer utbildning och bättre infrastruktur. Regeringens politik lämnar tyvärr mycket att önska. Sverige behöver en modern och ansvarstagande politik som investerar för framtiden.

Marlene Burwick, kommunalråd (S) Uppsala

Erik Pelling, kommunalråd (S) Uppsala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev