Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Sverige behöver ett välfungerande tullverk

Tullen hindras i sitt arbete av bristande resurser, trots att deras insatser är viktigare nu än någonsin tidigare. Att verksamheten inte prioriteras på ett tydligare sätt i dagsläget är djupt bekymmersamt.

Publicerad: 17 oktober 2015, 13:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mellan 2000 och 2014 minskade antalet kontroller av resande med 80 procent, från 144 000 personer till 29 000, enligt Kent Ekeroth.

Foto: Stig-Åke Jönsson, TT


Ämnen i artikeln:

SverigedemokraternaRättsväsendet

Regeringens nedprioriteringar har lett till stora brister i den svenska tullverksamheten. I Malmö tvingas tullen släppa igenom både bilar och inpasserande utan att någon kontroll genomförts. Det saknas bemanning och resurser för att kunna förhindra kriminella ligor från att ta sig in i landet med olagliga varor.

I Lokaltidningen kunde man nyligen läsa att tullen inte har möjlighet att gripa alla de som smugglar narkotika och vapen över Öresundsbron. Tullen får nämligen inte stoppa fordon med fler passagerare än det finns tulltjänstemän på plats. Då tullen ofta bara kan ha upp till fyra tjänstemän på plats åt gången kan ett fordon med fem passagerare fritt passera, vilket har blivit en metod som kriminella lärt sig använda.

För att stoppa inflödet av vapen och narkotika måste anslagen till Tullverket öka. På grund av underbemanning och den uppenbara säkerhetsrisk som detta medför, kan inte tulltjänstemän vidta nödvändiga åtgärder. Att de inte heller får vara beväpnade gör det än svårare för dem att utföra arbetet.

Mellan 2000 och 2014 minskade personaltätheten med så mycket som 22 procent. Under samma tidsperiod minskade även antalet kontroller av resande med 80 procent från 144 000 personer ned till 28 864.

Sambandet är förödande för den svenska gränskontrollen och utan kraftigare åtgärder kommer den negativa utvecklingen att fortsätta.

För Sverigedemokraterna är Rättsväsendet ett högt prioriterat område, där Tullverket bör ingå. I myndighetens årsredovisning från 2014 står det att 62 procent av dess kostnader avsåg brottsbekämpning, en fördelning som sett likadan ut sedan flera år tillbaka.

Vi sa inför valet 2010 att vi ska bli lika kända för vår kriminalpolitik som vi är för vår invandringspolitik. I årets budgetförslag la vi nästan 2 miljarder kronor ytterligare på Rättsväsendets olika myndigheter än vad regeringen gjorde.

För att Tullverket ska kunna bli en naturlig del av detta område bör myndighetens anslag ingå i rättsväsendet, utgiftsområde 4 i budgeten. Sverigedemokraterna har budgeterat för en höjning av Tullverkets anslag med 219 miljoner kronor, en ökning på omkring 13 procent:

■ Den stora delen går till ökade medel för att anställa tulltjänstemän. 150 miljoner kronor räcker till omkring 250 till 300 nya tulltjänstemän.
■ Vi lägger nästan 20 miljoner kronor på en extra mobil scanner vid gränsövergångarna för en bättre och mer effektiv kontroll av fordon
■ Vi budgeterar även för omkring 34 miljoner kronor på att utrusta och utbilda tulltjänstemän i yttre tjänst, samt för att kunna beväpna tjänstemän och utredare
■ Vi flyttar Tullverket till Rättsväsendet så att det blir en naturlig del av deras verksamhet.

Som så ofta tidigare prioriterar Sverigedemokraterna rättsväsendet och gränskontroll och vi levererar då även konkreta förslag och anslag i budgeten. Detta för att påbörja arbetet med att upprätta den gränskontroll som de andra sju partierna systematiskt monterat ner under många år.

Kent Ekeroth, rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev