söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Sverige behöver bara en elmarknad

Villaägarna i syd får betala dyrt för den uppdelade svenska elmarknaden. Sammanlagt handlar det om mellan en halv och en miljard kronor extra på elräkningarna sedan november 2011. Det är dags för Sverige att åter igen bli en marknad för kunder och elhandlare.

Publicerad: 5 november 2018, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

År 2020 löper Svenska kraftnäts överenskommelse med EU, vilket ger nya möjligheter.

Foto: Frugan, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

EUHandelSäkerhet

Är uppdelningen i fyra olika elområden förenligt med en väl fungerande svensk elmarknad? Svaret på den frågan är komplex och mångfacetterad.

Indelningen av Sverige i elområden gjordes i en överenskommelse med EU:s konkurrensmyndighet då det stod klart att Svenska kraftnät, den svenska systemoperatören, konsekvent berövade danska konsumenter tillgång till billig el. I stället för att hantera en flaskhals mellan mellersta Sverige och Sydsverige ströps exporten till Danmark. I det läget stod valet mellan att hantera flaskhalsarna genom relativt dyra finansiella transaktioner (så kallad mothandel) eller att dela in Sverige i fyra elområden. Att fortsätta hantera en svensk flaskhals genom strypt export till Danmark var aldrig ett alternativ.

Sedan 2011 har dock mycket hänt och det finns goda skäl för att återgå till ett svenskt elområde igen.

Den överenskommelse som Svenska kraftnät gjort med EU:s konkurrensmyndighet upphör 2020. Då kan vi återigen bestämma över vårt lands elektriska utformning.

Svenska kraftnät har satsat, och satsar, stora belopp på att uppgradera och utöka kapaciteten i det svenska stamnätet. Därför ser vi allt oftare samma pris i hela Sverige. Det är ett ekonomiskt tecken på att det svenska stamnätet i grunden är starkt, och att det håller på att bli starkare.

Det tar cirka sex månader att ställa om handelssystem till en ny elområdesindelning. Ett politiskt beslut om att återgå till en enad svensk elmarknad bör alltså fattas redan under våren 2019.

Tidpunkten för en förändring är extra bra då de nordiska myndigheterna har godkänt en ny kapacitetsberäkningsmetod som tillåter att interna flaskhalsar får leda till strypt utrikeshandel. Detta nya sätt att beräkna stamnätets kapacitet har å andra sidan en hel del negativa effekter som till exempel en prisbildning där priserna inom Sverige oftare kommer att skilja sig åt.

Den belgiske reglermyndigheten har dock  i en rapport från 2017 om den nya beräkningsmetoden påvisat hur dåligt det är att vara ett litet prisområde i framtiden. Med ett svenskt prisområde kan konkurrensen mellan elhandlare kan öka. Dessutom försvinner kostnaderna för prissäkringar mellan prisområden. Argumenten för en återgång till ett svenskt område är således överväldigande.

Finns det skäl som talar emot ett elektriskt enat Sverige? Jag tycker inte det. Svenska kraftnät använder samma skäl, risken för systemkollaps, mot ett elområde som de tidigare använde mot en indelning av Sverige i fyra elområden. Sanningen är nog den, att hur man väljer att hantera flaskhalsar på spotmarknaden för el har mycket litet med systemets säkerhet att skaffa. Jag känner mig därför trygg med att uppmana svenska politiker, oavsett partifärg, att se till att Sverige får en elmarknad igen. Så svenska politiker, kan vi enas om att göra Sverige helt igen?

Mats Nilsson, Lektor i miljöekonomi och ekologisk ekonomi, Södertörns högskola, adjungerad professor elmarknadens ekonomi, Luleå tekniska universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

EUHandelSäkerhet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev