fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Sten Nordin har fördubblat ungdomsarbetslösheten

I högt tonläge och med en myriad av siffror anklagar borgarrådet Ulla Hamilton (M) Socialdemokraterna för att hota jobben i Stockholm. Men i själva verket är det under moderaternas ledning som arbetslösheten växt och utanförskapet permanentas på arbetsmarknaden i Stockholm, replikerar oppositionsborgarrådet Roger Mogert (S).

Publicerad: 11 april 2014, 08:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SysselsättningUngdomsarbetslöshetTillväxtHemtjänst

REPLIK. I högt tonläge och med en bataljon av olika siffror, vars källor såklart inte redovisas, anklagar det moderata borgarrådet Ulla Hamilton i sin artikel i Dagens Samhälle 10 april Socialdemokraterna för att ”hota” jobben i Stockholm. Det som hotar jobben är moderaternas politik. Det vet vi eftersom de har styrt i åtta år och vi kan helt enkelt titta på hur det gått.

2006 lovade stadshusalliansen att de som är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska ”garanteras arbete/utbildning inom fem dagar”.  I dag – två mandatperioder senare – så är det en större andel stockholmare som har försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Gruppen har gått från 30 procent till 50 procent. Allt fler tvingas till försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. När alliansen tillträdde var det drygt 4 000 personer i den här gruppen, i dag är det nästa 6 000. I dag finns det 33 000 arbetslösa i Stockholms stad. Sedan Sten Nordin tillträdde så har det blivit åtta nya arbetslösa per dag.

Sämst går det för unga stockholmare. Ungdomsarbetslösheten har fördubblats sedan Sten Nordin kom till makten. Och tittar vi på hur många som fullföljer gymnasiet så ligger Stockholm långt efter de andra storstadsregionerna och riket – trots att vi vet att en gymnasieutbildning är ett av de viktigaste verktygen för att få ett jobb på dagens arbetsmarknad.  Det är alliansens politiska testamente.

Arbetslösheten växer, utanförskapet permanentas och unga får allt sämre utbildning. Så ser det ut i Stockholm. Hamiltons artikel känns därför inte särskilt förankrad i verkligheten. En inställning hon delar med sin partikollega finansminister Anders Borg som häromdagen menade att ”arbetslösheten får inte sjunka alltför snabbt”. Här skiljer vi oss åt, moderaterna och socialdemokraterna. Jag tycker inte arbetslösheten kan sjunka snabbt nog. Den viktigaste politiska uppgiften är att vända den negativa trenden på arbetsmarknaden som Ulla Hamilton är ansvarig för.

Det görs bara genom riktade insatser för fler jobb, förstärkta möjligheter till mer utbildning och ett starkare uppföljningsarbete. Och det är socialdemokraterna som står för den linjen i stockholmspolitiken

Vårt jobbprogram – Sätt Stockholm i arbete – är en kraftfull satsning för att bryta moderaternas utanförskap. Jobbsatsningen är en del av vårt Framtidskontrakt som vi går till val på. För att ta arbetslösa från bidrag till jobb inför vi en modell med tidsbegränsade kommunala anställning. Vi kommer varje år att erbjuda 1 600 personer som behöver försörjningsstöd tidsbegränsad anställning inom kommunala verksamheter.

På detta sätt ger vi människor en chans på arbetsmarknaden samtidigt som vi förbättrar kvaliteten kommunens verksamhet. Exempelvis kommer vi att anställa personer för att bättre sköta våra offentliga miljöer, assistera vårdpersonal inom äldreomsorgen, vara en extra vuxen inom stadsdelsnämndernas fritidsverksamhet eller gå in som resurs i skolan för att ge lärarna tid att vara lärare. Prioriterade grupper är unga och de med en svag anknytning till arbetsmarknaden men som kan jobba – just dem som drabbats hårdast av Hamiltons politik.

Vi vet också att företagen har svårt att rekrytera, för att de inte hittar rätt kompetens. Det är ett stort problem. Vi behöver mer utbildning – inte mindre. Nyligen kunde vi dock läsa att Hamiltons allianskollegor i regeringen kraftigt har minskat antalet högskoleplatser i Stockholm. Det är fel väg att gå. Det behövs fler högskoleplatser, inte mindre.

Slutligen, några ord om den fria etableringsrätten som Hamilton tar upp. En oroande utveckling är att i Stockholm sätts företagen framför de äldre i hemtjänsten. Om du är äldre på Södermalm i Stockholm har du i dagsläget drygt hundra utförare att välja mellan. Nästan fyrtio av dem börjar på bokstaven A. Detta enbart för att komma högt i söktjänster och telefonkatalogen. Det är inte en form av valfrihet som gynnar våra äldre, och många äldre känner oro kring detta. Vi socialdemokrater vill att äldre ska kunna välja utförare, men i dagsläget är systemet oöverblickbart och ineffektivt. För oss går kvaliteten och det reella inflytandet för den äldre dess anhöriga före företagens fria etableringsrätt.

I Stockholm har vi också haft flera uppmärksammade skandaler kring äldreomsorgen, som till exempel vid boendet Koppargården.  Det visar på vikten av att generellt höja kvaliteten i våra verksamheter och ha bättre kontroll. Jag tycker vi ska kunna garantera valfrihet och hög kvalitet i den omsorg som staden erbjuder sina gamla. Det görs inte i dag.

Det är dags för en ny politik. På allt fler områden ser vi hur det har vänt nedåt, hur det skapas hinder som hämmar utvecklingen och som på sikt hotar att helt bromsa upp tillväxten i vår stad. Stockholm har så många fördelar. Vi har en attraktiv stad och här finns en stor kreativitet bland medborgarna. Därför fungerar det fortfarande hyggligt, problemen går ännu att hantera. Men i längden duger det inte.

Roger Mogert, oppositionsborgarråd (S), Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev