Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Socialförsäkringarna ska ligga utanför statsbudgeten

Socialförsäkringarna behöver återupprättas som just försäkringar, utanför statsbudgeten och med ett rakt samband mellan inbetalda premier och utbetalda förmåner.

Publicerad: 20 maj 2011, 10:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Socialförsäkringar

Sjukförsäkringen tillhörde en av de mest omdiskuterade politiska frågorna i valrörelsen 2010. Bloggposten ”Sveket”, skriven av Emelie Holmquist, gav onekligen en nerv åt valspurten och fick uppmärksamhet av hundratals bloggar och traditionella medier, både i Sverige och internationellt. Den sittande borgerliga regeringen anklagades för att vara ”hjärtlös” och ”stupstocken”, ett sätt att beskriva införandet av en bortre gräns för sjukpenning, blev ett etablerat begrepp på vänsterkanten. De rödgröna lovade, eller snarare hotade, att vrida tillbaka klockan och systemen vid en eventuell valvinst. Det om något hade varit en hjärtlös politik. I det tidigare sjukförsäkringssystemet glömdes människor bort och försvann längre och längre bort från en meningsfull sysselsättning på arbetsmarknaden.

I ljuset av demografiska förändringar och ökad efterfrågan på tjänster inom vård och omsorg – och de påfrestningar som detta ställer de offentliga finanserna inför – kommer de offentliga resurser som läggs på trygghetsförsäkringar att behöva minska. Det nuvarande svenska socialförsäkringssystemet består av många olika försäkringar som riktar sig till befolkningen i arbetsför ålder, exempelvis sjukpenning, förtidspension, föräldraförsäkringen, barnbidrag och försörjningsstöd. I Sverige räknas inte arbetslöshetsförsäkringen som en del av socialförsäkringssystemet, vilket den gör i andra länder. Men lägger man ihop den med övriga socialförsäkringar blir den totala offentliga kostnaden nästan 10 procent av Sveriges BNP. Diskussionen om fungerande försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet är viktig. Vi behöver socialförsäkringar som ger de bästa förutsättningarna för att ta tillvara alla människors förmåga att bidra till den gemensamma välfärden. Men hur skapar vi dem?

Timbro följer arbetet för den pågående socialförsäkringsutredningen, med bland annat obligatorisk a-kassa, med stort intresse. Men det ligger inte i vår natur att bara följa från läktaren. Timbro har därför tillsatt en skuggutredning, under ledning av Patrik Hesselius som tidigare varit politiskt sakkunnig och rådgivare på Socialförsäkringsdepartementet och på Statsrådsberedningen. Den första delen var en historisk överblick, och presenterades i februari. Den andra – som kommer att diskutera vem och vad som ska försäkras – lanserades i mitten av maj.

Lösningen på socialförsäkringens problem står i många fall att finna utanför försäkringen. Misslyckandena hittills kan också speglas i att det är mycket svårt att hitta någon inblandad - sjuk, arbetslös, försäkringskasseanställd, läkare, arbetsgivare eller politiker - som verkar vara helt nöjd med dagens system. På vilket sätt kan man göra försäkringen mer försäkringsmässig genom att den bygger på att undanröja skadan, det vill säga arbetslöshet eller sjukdom, och inte bara lindra konsekvenserna av skadan? Staten förändrar ständigt försäkringarnas villkor beroende på vilken regering som sitter vid makten och vilken konjunktur som råder. Det här är inte hållbart. Socialförsäkringarna behöver återupprättas som just försäkringar, utanför statsbudgeten och med ett rakt samband mellan inbetalda premier och utbetalda förmåner.

Socialförsäkringarna bygger till viss del på en klassisk fördelningspolitik, det vill säga att fördela medel mellan olika grupper i samhället. Sådant bör finansieras öppet med direkta skatter, inte genom försäkringspremier. En annan del är att fördela medel över tid för en grupp, här kan gruppspecifika försäkringspremier vara ett effektiv styrmedel. Skuggutredningen kommer att fokusera på hur dagens krokiga rör mellan avgifter och förmåner kan rätas ut och hur socialförsäkringarna som helhet kan renodlas som grund för tillfällig inkomsttrygghet och omställning – med tydliga regler. Vi gör det här för att vi behöver en ordentlig diskussion, både när det gäller sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen och om vad det framtida försäkringssystemet ska inkludera. I stället för att fortsätta klaga på hjärtlöshet och misslyckanden vill vi göra något konkret. Under året kommer därför flera rapporter att presenteras tillsammans bidra med ett förslag till Sveriges framtida socialförsäkringssystem.

Eva Cooper, ansvarig för Timbros välfärdsområde
Patrik Hesselius, skuggutredare

Eva Cooper, ansvarig för Timbros välfärdsprogram

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Socialförsäkringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev