Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Socialdemokraterna vill försämra svensk sjöfart

Nu kan kommuner och regioner bidra till utbyggnaden av sjöfartsfarleder på samma sätt som de kan satsa på vägar och järnvägar. Men socialdemokraterna vill stoppa dessa nya investeringsmöjligheter som stärker sjöfarten och skapar fler jobb.

Publicerad: 29 oktober 2013, 12:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Nu kan kommuner och regioner bidra vid utbyggnader av sjöfartsfarleder på samma sätt som det redan är möjligt att göra med vägar och järnvägar. Den nya lagstiftningen kan betyda mycket för många orter där sjöfarten är viktig och den träder i kraft första december.

Alliansen har gjort rekordsatsningar på infrastrukturen sedan maktskiftet 2006. I den infrastrukturproposition som riksdagen antog förra hösten satsar regeringen 522 miljarder kronor för perioden 2014-2025. Men vi har också en historik av eftersatt infrastruktursatsningar i Sverige, vilket gör att behoven är stora på många ställen i landet. För att påskynda projekt som är och har varit särskilt angelägna och viktiga för regioner har det varit möjligt för kommunerna att medfinansiera satsningarna. Exempel på detta är Citybanan i Stockholm, som kommunerna och landstingen i Mälardalen är med och medfinansierar eftersom det är ett projekt som påverkar tågtrafiken i hela Mälardalen. Utan medfinansieringen hade sannolikt projektet dröjt ytterligare.

Sjöfartsfarlederna har hittills i huvudsak finansierats med farledsavgifter som användarna, det vill säga fartygen, betalar. För att kommuner och regioner ska kunna investera i och utveckla de allmänna farlederna har regeringen föreslagit att det ska vara möjligt för regioner och kommuner att medfinansiera utbyggnad och utveckling också av sjöfartsfarleder. Förbättringar och utveckling av farleder kan exempelvis utveckla den lokala arbetsmarknaden genom att mer gods kan passera genom hamnarna. Sammantaget kan detta bidra till tillväxt och jobb samtidigt som det minskar trycket på andra transportslag som väg och järnväg.

Vi har haft en situation där sjöfarten som trafikslag haft andra förutsättningar än transporter på väg och järnväg när det kommer till medfinansiering. Städer som Gävle och Västerås har sett fördelar med att vara med och finansiera olika projekt som förbättrar farlederna till deras hamnar. Men de formella möjligheterna att bidra med finansiering för att utveckla farlederna har varit mycket begränsade. Det är en förändring som vi inom Alliansen ser positivt på.

Socialdemokraterna har motsatt sig den nya lagstiftningen om medfinansiering av sjöfartsfarleder. Socialdemokraterna la fram en motion i riksdagens Konstitutionsutskott med syftet att stoppa regeringens proposition som möjliggör den nya medfinansieringen. Utöver att det uppenbarligen är en inställning som försvårar för den kommersiella sjöfarten och slår mot jobb, så är det märkligt att man samtidigt accepterar medfinansiering på väg- och järnvägsprojekt.

Kommuner och regioner som i dag vill och ser behov av utveckling av sjöfartsfarleder kommer nu att ha möjligheter att bidra i det arbetet. Det är bra för den kommersiella sjöfarten och det är bra för den ekonomiska utvecklingen i den enskilda kommunen och regionen. Vi är glada över att ha gjort det möjligt.

Per Bill, riksdagsledamot (M), vice ordförande Konstitutionsutskottet

Jan-Evert Rådhström, riksdagsledamot (M), vice ordförande Trafikutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Infrastrukturinvesteringar

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev