fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

SNS torgför grova felaktigheter

I SNS-rapporten om effekter av konkurrensutsättningen av den offentliga sektorn finns flera missuppfattningar. Det handlar både om vad lagen säger och vad undersökningar visar om vilka betyg fristående förskolor får av föräldrarna.

Publicerad: 8 september 2011, 11:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KonkurrensFörskolaKvalitet

I går onsdag presenterade SNS en förstudie i form av en forskningsgenomgång av studier på vilka effekter konkurrensutsättningen av offentlig sektor har haft. Om det är denna förstudie som ska sätta tonen för det fortsatta forskningsarbetet på SNS så finns det alla skäl att vara orolig.

Trots att huvudtesen i rapporten är att forskningsunderlaget är så bristfälligt så att det är svårt att göra några utsagor om effekterna av konkurrensutsättningen så drar man sig inte för att göra svepande uttalanden i riktningen att konkurrensutsättningen är ett misslyckande. Uppenbara och grova felaktigheter, som att friskolor kan välja vilka elever man tar in (vilket strider mot lagen och som kan medföra indraget tillstånd för skolan) blandas med slutsatser som motsägs av forskningen som presenteras i rapporten.

Efter publicering rättades visserligen påståendet om att friskolor kan välja sina elever. Man skriver att det som avsågs var att friskolor (och fristående förskolor kan man förmoda) kan välja elever "dels genom att anpassa sin verksamhet så att den i högre utsträckning lockar vissa grupper, dels genom att använda kötid som kriterium för antagning." Ett märkligt påstående eftersom det ju var just profilering och utveckling av olika pedagogiker som var en av de stora poängerna med friskolereformen.

Ett av de kanske allra mest förvånande ställningstagandena är att mjuka kvalitetsparametrar, som medarbetares nöjdhet och föräldrars syn på kvaliteten i förskolan inte är något man behöver ta hänsyn till. Det är så att det faktiskt står i lagen att just föräldrarna ska vara delaktiga i utvärderingen av förskolan. I läroplanen, som alla förskolor är skyldiga att följa, står det "Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram." Lagstiftaren betonar alltså vikten av att föräldrarna kommer till tals. SNS väljer att diskvalificera dem och deras åsikter - och därmed även lagstiftningen.

Sedan lång tid läggs stor kraft på att undersöka hur de som använder sig av välfärdstjänsterna uppfattar dem. Många förskoleföretag gör egna undersökningar, liksom kommuner och SKL. Alla har de insett att det är otroligt viktigt att vi också tar tillvara på föräldrarnas syn på förskolan. Det är trots allt de som känner sina barn bäst.

I många av de enkäter som gjorts får de fristående förskolorna väsentligt högre betyg av föräldrarna. Skillnaderna är så stora så att det inte går att förklara bort med att det handlar om att man vill försvara sitt val - vilket SNS använder som argument för att helt bortse från föräldrarnas åsikter. Titta till exempel på Stockholms, Göteborgs och Malmös brukarundersökningar i förskolan. I dessa undersökningar får fristående förskolor bättre betyg av föräldrarna - på samtliga parametrar.

Göteborgs stad skriver exempelvis:

"Vid tidigare mätningar har, totalt sett, brukare av privata förskolor varit tydligt mer nöjda med verksamheten än brukarna av de kommunala förskolor har varit. I årets undersökning kan vi konstatera att de skillnaderna ökar något." (Brukarenkät föräldrar/barn förskola 2011).

"Samtliga kvalitetsfaktorer för privata förskolor har fått statistiskt säker- ställt högre betyg jämfört med de kommunala förskolorna. Skillnaden varierar mellan sex och tolv indexenheter. De privata förskolorna har av föräldrarna fått hela tio indexenheter högre helhetsbetyg, NFI, än de kommunala förskolorna." (Föräldrarna om förskolor/familjedaghem, Göteborg, våren 2009).

En annan aktör som arbetar med kvalitet är Svenskt Kvalitetsindex. De måste betraktas som en verklig auktoritet inom kvalitetsområdet och man skriver i sin undersökning; "SKI kan notera skillnader mellan kommunalt och privat driven utbildning, det är en högre nöjdhet för privat driven förskola och grundskola." (Myndigheter, Kommunal Service, Tandvård och Sjukvård 2010 enligt Svenskt Kvalitetsindex).

Detta är bara några av de undersökningar som visar att föräldrar och personal i fristående verksamheter är mer nöjda. Detta - och gällande lagstiftning - måste rimligen betyda något. För oss är det därför självklart att vi även tar hänsyn till föräldrarnas uppfattning om förskolan när vi nu arbetar med att ta fram en gemensam modell för säkring, utvärdering och jämförelse av kvalitet i förskolan. Vi önskar att SNS också hade den inställningen.

Robert Thorburn, Talesperson Sveriges Fristående Förskolor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KonkurrensFörskolaKvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev