fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

SNS resonemang faller på eget grepp

En av de främsta orsakerna till valfrihetsreformer inom sjuk- och äldrevården handlar om möjligheten att välja bort dålig eller ineffektiv vård. I ett system utan konkurrens, mångfald och valfrihet hade detta varit omöjligt.

Publicerad: 13 september 2011, 11:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KonkurrensKvalitet

Den rapport som SNS har presenterat utmynnar i en viktig slutsats nämligen att ytterligare forskning behövs. Dessutom saknas fortfarande enkla kvalitetsjämförelser som underlättar för individen att välja, vilket är en allvarligare brist.

Tyvärr har den viktiga slutsatsen kommit bort efter som rapporten innehåller ett flertal tveksamheter. Bortsett från rena sakfel, såsom påståendet att friskolor kan välja sina kunder och därmed ökar segregationen, så bygger hela rapporten på en rad svepande antaganden om att konkurrens i välfärden automatiskt har gjort den sämre.

Sanningen är att de reformer vi har sett i den svenska välfärden under de senaste 20 åren i stort har uppfyllt sitt huvudsyfte, nämligen att flytta makten över besluten från offentliga system till individen. Bara det är en vinst i sig för både den enskilda individen och det moderna samhället. Till skillnad från SNS antaganden finns det ett flertal hårda fakta som visar att konkurrens inom välfärdssektorn är positivt. Inom vårdsektorn visar exempelvis SKI (svensk kvalitetsindex) och nationella patientenkäten, att både tillgänglighet och patientnöjdhet har ökat tack vare en större mångfald inom den svenska sjukvården. På skolområdet visar siffror från skolverket att elever i friskolor presterar bättre resultat jämfört med elever i kommunala skolor. En undersökning från Svenskt Näringsliv visar dessutom att de kommunala skolorna i kommuner där det förekommer friskolor tenderar att prestera bättre än i kommuner där det saknas friskolor.

SNS påstår att en negativ effekt av möjligheten att välja välfärdstjänster är svårigheten att ångra sitt val. De exemplifierar detta genom att hänvisa till att sjuka och äldre ofta har svårt att byta vårdgivare om vården inte fungerar. Det resonemanget faller på sitt eget grepp. En av de främsta orsakerna till valfrihetsreformer inom sjuk- och äldrevården är just att skapa möjligheter att välja bort dålig eller ineffektiv vård. I ett system utan konkurrens, mångfald och valfrihet hade detta varit omöjligt.

SNS rapport har fått alla högljudda kritiker mot valfrihet och mångfald att slå sig för bröstet. Från vänsterkanten kom genast påståendena om att detta bekräftar farorna med privatiseringar. Självklart ska välfärdssektorns utveckling debatteras och granskas. Det finns absolut en poäng i kritiken mot att det finns för lite vetenskaplig forskning på området och vi bör alltid arbeta för att förbättra strukturerna för kontroll av välfärdsbranscherna. Problemet är dock att det i debatten aldrig kommer konstruktiva argument från dem som är motståndare till valfrihet och privatiseringar. De påtalar ständigt sitt motstånd mot ökad valfrihet och vinstuttag i välfärden, men de presenterar aldrig sina egna förslag på förändringar.

Jag vill se en välfärd med än mer valfrihet i framtiden. Vi behöver fortsätta det arbete som Centerpartiet och Alliansen har påbörjat och flytta makten från offentliga system till individen på fler områden än idag. Jag vill att Centerpartiet leder och driver det arbetet, vi ska vara Sveriges tydligaste välfärdsparti. Jag vill också se en tydligare debatt om hur framtidens välfärd ska se ut. Socialdemokraterna och de övriga aktörerna på vänsterkanten har tävlat i vem som kan vara mest mot regeringens välfärdspolitik. Nu väntar både jag, Centerpartiet och svenska folket på hur deras egen vision om framtidens välfärdssystem ser ut.

Det är hög tid för Håkan Juholt att presentera ett eget alternativ till Alliansens välfärdspolitik som har främjat valfriheten för individen, ökat mångfalden, skapat bättre tillgänglighet och givit Sverige en mängd nya företag och arbetstillfällen.

Fotnot: Artikelförfattaren är välfärdspolitisk talesperson och nominerad till 1:e vice ordförande i Centerpartiet.

Anders W Jonsson, talesperson i välfärdsfrågor (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KonkurrensKvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev