Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

Slå inte undan benen för de små välfärdsföretagen

De många små företagen skapar en mångfald inom välfärden som alla drar nytta av. Därför bör LOV-lagen utvecklas och LO:s förslag om vinstbegränsningar avvisas. Det är medborgarna som ska ha makten över välfärden, inte upphandlande myndigheter.

Publicerad: 22 januari 2013, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LOVVinster i välfärden

Valfrihet förutsätter mångfald. Mångfald förutsätter goda villkor för etablering och tillväxt. De små företagen svarar för hela 55 procent av den totala omsättningen och närmare hälften av totalt antal anställda inom den privata vård- och omsorgssektorn, enligt en studie från Företagarna. Dessvärre visar rapporten också att de små företagens andelar minskat under de senaste åren. Utvecklingen går mot ökad koncentration i branschen, såväl på nationell som på regional nivå.

Syftet med det förslag som LO nyligen presenterat om vinstbegränsningar i välfärden är att skapa ”ordning och reda” i välfärdssektorn. Detta ska bland annat uppnås med en ny bolagsform – samhällsbolag- där vinstuttag och värdeöverföringar begränsas till motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet.

I praktiken kommer LO:s strävan efter att reglera och förbjuda att få långtgående konsekvenser för såväl företagandet och jobben i Sverige, som för valfriheten och mångfalden. I klartext kommer makten att flyttas från medborgare till upphandlande myndigheter och benen att slås undan för många av de företag, framför allt små och ägarledda, som förser oss med vård, skola och omsorg. Detta får direkta konsekvenser för mångfalden, samtidigt som det på längre sikt också innebär ett hot mot innovation och nytänkande i sektorn. Företagarnas studie visar också att småföretagen svarar för mer än 60 procent av den totala omsättningen i privata vård- och omsorgsföretag i 19 av 21 län. De små företagen utgör alltså en betydande del av den privata marknaden och är av central betydelse för verklig mångfald och valfrihet.

Vad kan göras för att stoppa utvecklingen, bortsett från att inte anta förslag om vinsutdelningsbegränsningar? För det första bör lagen om valfrihetssystem (LOV), som visat sig ha goda effekter för etablerandet av småskaliga verksamheter, värnas och dess tillämpning i landet öka. Det finns goda skäl att överväga ett obligatoriskt införande av LOV inom socialtjänstområdet, snarare än att, som LO föreslår, avskaffa LOV.

För det andra bör tillämpningen av LOV skapa förutsättningar för nya och småskaliga verksamheter. För mindre företag är det av central betydelse att valfrihetssystemen präglas av rimligt kravställande, transparens i den kommunala kostnadsberäkningen och konkurrensneutrala villkor. Ersättningsfrågan är av stor betydelse för företagen och det är viktigt att alla utförare, inklusive kommunens egen, får lika mycket betalt för sina insatser i LOV-systemet. Utöver detta är det generellt angeläget med bättre uppföljning.

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning. För att möta dessa måste alla goda krafter inom sektorn bättre tillvaratas. Det innebär i praktiken att skapa förutsättningar för alla aktörer att delta på lika villkor; små företag med förankring i lokalsamhället, entreprenörer som tagit steget från anställning inom kommunens hemtjänst till egen regi, läkare och sjuksköterskor som öppnar en egen vårdcentral. Alla exempel på små företag med potential att bidra med nya idéer och arbetssätt som möter brukarnas behov och ökar kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheten.

För att värna de små företagens överlevnad är det väsentligt att alla krav på vinstutdelningsförbud avvisas. Restriktioner av det slaget drabba främst de små, ägarledda och lokalt förankrade företagen, medan internationella koncerner även fortsättningsvis skulle ha möjlighet att planera var vinsten ska uppstå.

LO:s motstånd mot valfrihet och mångfald får kännbara konsekvenser för hundratusentals vanliga människor som fråntas möjligheten att fortsätta använda det skol-, vård- och omsorgsalternativ som passar dem bäst. Den väg vi väljer i vinstutdelningsfrågan är avgörande för framtiden.

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

Ulrica Dyrke, konkurrensexpert Företagarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOVVinster i välfärden

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev