tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunal ekonomi

SKR: Otroligt starkt resultat 2020

Publicerad: 20 oktober 2020, 09:23

Starka resultat, men fortsatta utmaningar när de äldre blir fler och skatteintäkterna minskar.

Ämnen i artikeln:

Ekonomi

EP

Erik Pettersson


2020 verkar bli ett överraskande bra ekonomiskt år. Det framgår av Ekonomirapporten som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar i dag.

– Om vi inte får en kraftig försämring av ekonomin i Sverige och vår omvärld kommer våra medlemmar att ha goda förutsättningar de kommande åren att klara av sin verksamhet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utifrån SKR:s enkät till ekonomichefer och ekonomidirektörer i kommuner och regioner ser resultatet i kommunerna i år ut att landa på cirka 30 miljarder kronor och för regionernas del på knappt 9 miljarder kronor.

Detta inte enbart tack vare statliga bidrag, utan även som en följd av att efterfrågan på exempelvis särskilda boenden, hemtjänst och dagliga verksamheter inom äldreomsorgen har minskat på grund av oro för smittspridning.

Dessutom har behovet av barnomsorg sjunkit då många föräldrar arbetat hemifrån och därför hämtat tidigare.

– Vi räknar med ett otroligt starkt resultat i kommunerna 2020, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Enligt enkätsvaren räknar 20 kommuner med att gå med ett underskott i år, jämfört med 68 kommuner 2019.

− Överskottet beror bland annat på att skatteintäkterna inte har påverkats i förväntad omfattning, trots att arbetade timmar har minskat under året, säger Annika Wallenskog.

Kommunernas investeringar, och låneskulder, har under flera år ökat till följd av behovet av att bland annat bygga nya sjukhus, skolor och äldreboenden. Årets förväntade resultat gör att kommuner och regioner kan öka likviditeten och därmed minska lånebehovet något.

Resultatet gör det också möjlighet att avsätta pengar i en resultatutjämningsreserv, som kan användas för att täcka upp eventuella negativa balanskravsresultat framöver.

− Vi behöver fortsatt hantera den demografiska utvecklingen med att äldre, barn och unga ökar jämfört med den arbetsföra befolkningen. Det gäller för kommunsektorn att använda det tillfälliga överskottet på ett sätt som kan minska kostnaderna i framtiden, säger Annika Wallenskog.

SKR föreslår i en hemställan till regeringen att riksdagen tillfälligt ska ändra lagstiftningen så att delar av årets överskott kan användas i budget och planering under 2021–2023, alternativt att användning av resultatutjämningsreserven blir friare än med nuvarande regelverk.

− Extraordinära tider kräver också extraordinära åtgärder. Vi vill därför att regeringen ändrar lagen tillfälligt så att de tillskjutna statsbidragen kan användas under nästkommande år för att bidra till fortsatt hög kvalitet i välfärden och till att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser, säger Anders Knape.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev